AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 2011. gadā

Komisija 2011. gadā publicēja 27 konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, tādējādi atbalstot katru dalībvalsti izaugsmes un darbavietu radīšanā un palīdzot visai ES ekonomikai atgriezties ierindā. Ieteikumu pamatā bija Komisijas dienestu darba dokumenti, kuros bija rūpīgi izvērtēti dalībvalstu finanšu atveseļošanas plāni (stabilitātes vai konverģences programmas) un politikas pasākumi izaugsmes un darbavietu radīšanai (valstu reformu programmas).

 

ES dalībvalstsKonkrētām valstīm adresēti
ieteikumi
Komisijas dienestu
darba dokuments
Valstu dokumenti
Eirozona

Komisijas priekšlikums
DE - EN - FR

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
DE - EN - FR

EN

 
Austrija

Komisijas priekšlikums
DE - EN - FR

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
DE - EN - FR

EN - DE

Valsts reformu programma
DE - EN
Stabilitātes programma
DE - EN

Beļģija

Komisijas priekšlikums
FR - NL - DE - EN

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
FR - NL - DE - EN

EN - FR - NL

Valsts reformu programma
FR - NL - EN
Stabilitātes programma (SP)
FR - NL - EN

Bulgārija

Komisijas priekšlikums
BG - EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
BG - EN FR - DE

EN - BG

Valsts reformu programma
BG - EN
Konverģences programma
BG - EN

Kipra

Komisijas priekšlikums
EL - EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
EL - EN - FR - DE

EN - EL

Valsts reformu programma
EN
Stabilitātes programma
EN

Čehija

Komisijas priekšlikums
CS - EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
CS - EN - FR - DE

EN - CS

Valsts reformu programma
CS - EN
Konverģences programma
CS - EN

Dānija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - DA

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
DA - EN FR - DE

EN - DA

Valsts reformu programma
DA - EN
Konverģences programma
DA

Igaunija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - ET

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
ET - EN FR - DE

EN - ET

Valsts reformu programma
ET - EN
Stabilitātes programma
ET

Somija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - FI

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
FI - EN - FR - DE

EN - FI

Valsts reformu programma
FI - EN
Stabilitātes programma
FI - SV - EN

Francija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
FR - EN DE

EN - FR

Valsts reformu programma
FR
Stabilitātes programma
FR

Vācija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
DE - EN FR

EN - DE Valsts reformu programma
DE - EN
Stabilitātes programma
DE - EN
Grieķija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - EL

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
EL - EN FR - DE

EN - EL

Valsts reformu programma
EN
Stabilitātes programma
EN

Ungārija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - HU

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
HU - EN FR DE

EN - HU

Valsts reformu programma
EN
Konverģences programma
EN

Īrija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
EN FR - DE

EN

Valsts reformu programma
EN
Stabilitātes programma
EN

Itālija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - IT

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
IT - EN FR DE

EN - IT

Valsts reformu programma
IT - EN
Stabilitātes programma
IT - EN

Latvija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - LV

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
LV - EN FR DE

EN - LV

Valsts reformu programma
LV - EN
Konverģences programma
LV

Lietuva

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - LT

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
LT - EN FR DE

EN - LT Valsts reformu programma
EN
Konverģences programma
LT - EN
Luksemburga

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
FR - DE - EN

EN - FR

Valsts reformu programma
FR
Stabilitātes programma
FR

Malta

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - MT

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
MT - EN FR DE

EN - MT

Valsts reformu programma
EN
Stabilitātes programma
EN

Nīderlande

Komisijas priekšlikums
DE EN FR NL

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
DE EN FR NL

EN - NL

Valsts reformu programma
EN - NL
Stabilitātes programma
EN

Polija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - PL

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
PL - EN FR DE

EN - PL Valsts reformu programma
PL - EN
Konverģences programma
PL - EN
Portugāle

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - PT

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
PT - EN - FR - DE

EN - PT

Valsts reformu programma
PT - EN

Rumānija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - RO

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
RO - EN FR DE

EN - RO Valsts reformu programma
RO - EN
Konverģences programma
RO - EN
Slovākija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
SK - EN - FR - DE

EN - SK

Valsts reformu programma
SK - EN
Stabilitātes programma
SK - EN

Slovēnija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - SL

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
SL - EN FR DE

EN - SL Valsts reformu programma
EN
Stabilitātes programma
SL - EN
Spānija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - ES

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
ES EN - FR - DE

EN - ES

Valsts reformu programma
ES - EN
Stabilitātes programma
ES - EN

Zviedrija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE - SV

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
SV - EN FR DE

EN - SV

Valsts reformu programma
SV - EN
Konverģences programma
SV - EN

Lielbritānija

Komisijas priekšlikums
EN - FR - DE

Galīgā redakcija, apstiprināta Padomē
EN FR - DE

EN

Valsts reformu programma
EN
Konverģences programma
EN