AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Riigipõhised soovitused 2011

27 riigipõhise soovituse avaldamisega 7. juunil 2011 on komisjon astunud järjekordse otsustava sammu, et toetada igat liikmesriiki majanduskasvu ja töökohtade loomise saavutamisel, viies kogu ELi majanduse jälle õigele kursile. Soovitused põhinevad põhjalikul hindamisel (talituste töödokumendid), mis hõlmas iga liikmesriigi kava tugeva avaliku sektori rahanduse jaoks (stabiilsus- või lähenemisprogrammid) ning poliitikameetmeid majanduskasvu ja töökohtade loomise ergutamiseks (riiklikud reformiprogrammid).

 

ELi liikmesriikRiigipõhised
soovitused
Komisjoni talituste
töödokument
Riiklikud dokumendid
Euroala

Komisjoni ettepanek
DE - EN - FR

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
DE - EN - FR

EN

 
Austria

Komisjoni ettepanek
DE - EN - FR

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
DE - EN - FR

EN - DE

Riiklik reformiprogramm
DE - EN
Stabiilsusprogramm
DE - EN

Belgia

Komisjoni ettepanek
FR - NL - DE - EN

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
FR - NL - DE - EN

EN - FR - NL

Riiklik reformiprogramm
FR - NL - EN
Stabiilsusprogramm
FR - NL - EN

Bulgaaria

Komisjoni ettepanek
BG - EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
BG - EN FR - DE

EN - BG

Riiklik reformiprogramm
BG - EN
Lähenemisprogramm
BG - EN

Küpros

Komisjoni ettepanek
EL - EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
EL - EN - FR - DE

EN - EL

Riiklik reformiprogramm
EN
Stabiilsusprogramm
EN

Tšehhi Vabariik

Komisjoni ettepanek
CS - EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
CS - EN - FR - DE

EN - CS

Riiklik reformiprogramm
CS - EN
Lähenemisprogramm
CS - EN

Taani

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - DA

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
DA - EN FR - DE

EN - DA

Riiklik reformiprogramm
DA - EN
Lähenemisprogramm
DA

Eesti

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - ET

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
ET - EN FR - DE

EN - ET

Riiklik reformiprogramm
ET - EN
Stabiilsusprogramm
ET

Soome

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - FI

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
FI - EN - FR - DE

EN - FI

Riiklik reformiprogramm
FI - EN
Stabiilsusprogramm
FI - SV - EN

Prantsusmaa

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
FR - EN DE

EN - FR

Riiklik reformiprogramm
FR
Stabiilsusprogramm
FR

Saksamaa

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
DE - EN FR

EN - DE Riiklik reformiprogramm
DE - EN
Stabiilsusprogramm
DE - EN
Kreeka

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - EL

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
EL - EN FR - DE

EN - EL

Riiklik reformiprogramm
EN
Stabiilsusprogramm
EN

Ungari

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - HU

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
HU - EN FR DE

EN - HU

Riiklik reformiprogramm
EN
Lähenemisprogramm
EN

Iirimaa

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
EN FR - DE

EN

Riiklik reformiprogramm
EN
Stabiilsusprogramm
EN

Itaalia

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - IT

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
IT - EN FR DE

EN - IT

Riiklik reformiprogramm
IT - EN
Stabiilsusprogramm
IT - EN

Läti

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - LV

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
LV - EN FR DE

EN - LV

Riiklik reformiprogramm
LV - EN
Lähenemisprogramm
LV

Leedu

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - LT

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
LT - EN FR DE

EN - LT Riiklik reformiprogramm
EN
Lähenemisprogramm
LT - EN
Luksemburg

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
FR - DE - EN

EN - FR

Riiklik reformiprogramm
FR
Stabiilsusprogramm
FR

Malta

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - MT

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
MT - EN FR DE

EN - MT

Riiklik reformiprogramm
EN
Stabiilsusprogramm
EN

Madalmaad

Komisjoni ettepanek
DE EN FR NL

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
DE EN FR NL

EN - NL

Riiklik reformiprogramm
EN - NL
Stabiilsusprogramm
EN

Poola

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - PL

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
PL - EN FR DE

EN - PL Riiklik reformiprogramm
PL - EN
Lähenemisprogramm
PL - EN
Portugal

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - PT

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
PT - EN - FR - DE

EN - PT

Riiklik reformiprogramm
PT - EN

Rumeenia

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - RO

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
RO - EN FR DE

EN - RO Riiklik reformiprogramm
RO - EN
Lähenemisprogramm
RO - EN
Slovakkia

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
SK - EN - FR - DE

EN - SK

Riiklik reformiprogramm
SK - EN
Stabiilsusprogramm
SK - EN

Sloveenia

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - SL

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
SL - EN FR DE

EN - SL Riiklik reformiprogramm
EN
Stabiilsusprogramm
SL - EN
Hispaania

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - ES

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
ES EN - FR - DE

EN - ES

Riiklik reformiprogramm
ES - EN
Stabiilsusprogramm
ES - EN

Rootsi

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE - SV

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
SV - EN FR DE

EN - SV

Riiklik reformiprogramm
SV - EN
Lähenemisprogramm
SV - EN

Ühendkuningriik

Komisjoni ettepanek
EN - FR - DE

Lõplik, heaks kiidetud nõukogu poolt
EN FR - DE

EN

Riiklik reformiprogramm
EN
Lähenemisprogramm
EN