AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Doporučení pro členské státy z roku 2011

Dne 7. června 2011 zveřejnila Komise 27 doporučení pro členské státy. Tímto důležitým krokem chce jednotlivým státům pomoci dosáhnout požadovaných výsledků v oblasti hospodářského růstu a zaměstnanosti, což je nebytný předpoklad pro celkové zotavení ekonomiky EU. Doporučení se opírají o důkladné vyhodnocení (pracovní dokumenty útvarů Komise) programů členských států, které mají zajistit zdravý stav veřejných financí (programy stability nebo konvergenční programy), a politických opatření vedoucích ke stimulaci růstu a zaměstnanosti (vnitrostátní programy reforem).

 

Země EUDoporučení
členskému státu
Pracovní dokument
útvarů Komise
Dokumenty členského státu
Eurozóna

Návrh Komise
DE - EN - FR

Konečné znění, schválené Radou
DE - EN - FR

EN

 
Rakousko

Návrh Komise
DE - EN - FR

Konečné znění, schválené Radou
DE - EN - FR

EN - DE

Vnitrostátní program reforem
DE - EN
Program stability
DE - EN

Belgie

Návrh Komise
FR - NL - DE - EN

Konečné znění, schválené Radou
FR - NL - DE - EN

EN - FR - NL

Vnitrostátní program reforem
FR - NL - EN
Program stability
FR - NL - EN

Bulharsko

Návrh Komise
BG - EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
BG - EN FR - DE

EN - BG

Vnitrostátní program reforem
BG - EN
Konvergenční program
BG - EN

Kypr

Návrh Komise
EL - EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
EL - EN - FR - DE

EN - EL

Vnitrostátní program reforem
EN
Program stability
EN

Česká republika

Návrh Komise
CS - EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
CS - EN - FR - DE

EN - CS

Vnitrostátní program reforem
CS - EN
Konvergenční program
CS - EN

Dánsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - DA

Konečné znění, schválené Radou
DA - EN FR - DE

EN - DA

Vnitrostátní program reforem
DA - EN
Konvergenční program
DA

Estonsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - ET

Konečné znění, schválené Radou
ET - EN FR - DE

EN - ET

Vnitrostátní program reforem
ET - EN
Program stability
ET

Finsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - FI

Konečné znění, schválené Radou
FI - EN - FR - DE

EN - FI

Vnitrostátní program reforem
FI - EN
Program stability
FI - SV - EN

Francie

Návrh Komise
EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
FR - EN DE

EN - FR

Vnitrostátní program reforem
FR
Program stability
FR

Německo

Návrh Komise
EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
DE - EN FR

EN - DE Vnitrostátní program reforem
DE - EN
Program stability
DE - EN
Řecko

Návrh Komise
EN - FR - DE - EL

Konečné znění, schválené Radou
EL - EN FR - DE

EN - EL

Vnitrostátní program reforem
EN
Program stability
EN

Maďarsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - HU

Konečné znění, schválené Radou
HU - EN FR DE

EN - HU

Vnitrostátní program reforem
EN
Konvergenční program
EN

Irsko

Návrh Komise
EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
EN FR - DE

EN

Vnitrostátní program reforem
EN
Program stability
EN

Itálie

Návrh Komise
EN - FR - DE - IT

Konečné znění, schválené Radou
IT - EN FR DE

EN - IT

Vnitrostátní program reforem
IT - EN
Program stability
IT - EN

Lotyšsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - LV

Konečné znění, schválené Radou
LV - EN FR DE

EN - LV

Vnitrostátní program reforem
LV - EN
Konvergenční program
LV

Litva

Návrh Komise
EN - FR - DE - LT

Konečné znění, schválené Radou
LT - EN FR DE

EN - LT Vnitrostátní program reforem
EN
Konvergenční program
LT - EN
Lucembursko

Návrh Komise
EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
FR - DE - EN

EN - FR

Vnitrostátní program reforem
FR
Program stability
FR

Malta

Návrh Komise
EN - FR - DE - MT

Konečné znění, schválené Radou
MT - EN FR DE

EN - MT

Vnitrostátní program reforem
EN
Program stability
EN

Nizozemsko

Návrh Komise
DE EN FR NL

Konečné znění, schválené Radou
DE EN FR NL

EN - NL

Vnitrostátní program reforem
EN - NL
Program stability
EN

Polsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - PL

Konečné znění, schválené Radou
PL - EN FR DE

EN - PL Vnitrostátní program reforem
PL - EN
Konvergenční program
PL - EN
Portugalsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - PT

Konečné znění, schválené Radou
PT - EN - FR - DE

EN - PT

Vnitrostátní program reforem
PT - EN

Rumunsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - RO

Konečné znění, schválené Radou
RO - EN FR DE

EN - RO Vnitrostátní program reforem
RO - EN
Konvergenční program
RO - EN
Slovensko

Návrh Komise
EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
SK - EN - FR - DE

EN - SK

Vnitrostátní program reforem
SK - EN
Program stability
SK - EN

Slovinsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - SL

Konečné znění, schválené Radou
SL - EN FR DE

EN - SL Vnitrostátní program reforem
EN
Program stability
SL - EN
Španělsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - ES

Konečné znění, schválené Radou
ES EN - FR - DE

EN - ES

Vnitrostátní program reforem
ES - EN
Program stability
ES - EN

Švédsko

Návrh Komise
EN - FR - DE - SV

Konečné znění, schválené Radou
SV - EN FR DE

EN - SV

Vnitrostátní program reforem
SV - EN
Konvergenční program
SV - EN

Spojené království

Návrh Komise
EN - FR - DE

Konečné znění, schválené Radou
EN FR - DE

EN

Vnitrostátní program reforem
EN
Konvergenční program
EN