Препоръки за отделните държави 2011 г.

С публикуването на препоръки за 27-те държави-членки на 7 юни 2011 г. Комисията направи нова решителна стъпка в подкрепа на усилията на всяка държава-членка за постигане на растеж и заетост и пое курс към възстановяване на икономиката на ЕС. Препоръките се основават на задълбочена оценка (работни документи на службите на Комисията) на плановете на всяка държава-членка за стабилност на публичните финанси (програми за стабилност и конвергенция) и на политическите мерки за повишаване на растежа и заетостта (национални програми за реформи).

 

държави от ЕСза отделните държави
препоръки
служители на Комисията
работен документ
национални документи
еврозона

Предложение на Комисията
DE - EN - FR

Окончателна версия, одобрена от Съвета
DE - EN - FR

EN

 
Австрия

Предложение на Комисията
DE - EN - FR

Окончателна версия, одобрена от Съвета
DE - EN - FR

EN - DE

Национална програма за реформи
DE - EN
Програма за стабилност
DE - EN

Белгия

Предложение на Комисията
DE - EN - FR

Окончателна версия, одобрена от Съвета
FR - NL - DE - EN

EN - FR - NL

Национална програма за реформи
FR - NL - EN
Програма за стабилност
FR - NL - EN

България

Предложение на Комисията
BG - EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
BG - EN FR - DE

EN - BG

Национална програма за реформи
BG - EN
Програма за конвергенция
BG - EN

Кипър

Предложение на Комисията
EL - EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EL - EN - FR - DE

EN - EL

Национална програма за реформи
EN
Програма за стабилност
EN

Чешка република

Предложение на Комисията
CS - EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
CS - EN - FR - DE

EN - CS

Национална програма за реформи
CS - EN
Програма за конвергенция
CS - EN

Дания

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - DA

Окончателна версия, одобрена от Съвета
DA - EN FR - DE

EN - DA

Национална програма за реформи
DA - EN
Програма за конвергенция
DA

Естония

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - ET

Окончателна версия, одобрена от Съвета
ET - EN FR - DE

EN - ET

Национална програма за реформи
ET - EN
Програма за стабилност
ET

Финландия

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - FI

Окончателна версия, одобрена от Съвета
FI - EN - FR - DE

EN - FI

Национална програма за реформи
FI - EN
Програма за стабилност
FI - SV - EN

Франция

Предложение на Комисията
EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
FR - EN DE

EN - FR

Национална програма за реформи
FR
Програма за стабилност
FR

Германия

Предложение на Комисията
EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
DE - EN FR

EN - DE Национална програма за реформи
DE - EN
Програма за стабилност
DE - EN
Гърция

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - EL

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EL - EN FR - DE

EN - EL

Национална програма за реформи
EN
Програма за стабилност
EN

Унгария

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - HU

Окончателна версия, одобрена от Съвета
HU - EN FR DE

EN - HU

Национална програма за реформи
EN
Програма за конвергенция
EN

Ирландия

Предложение на Комисията
EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN FR - DE

EN

Национална програма за реформи
EN
Програма за стабилност
EN

Италия

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - IT

Окончателна версия, одобрена от Съвета
IT - EN FR DE

EN - IT

Национална програма за реформи
IT - EN
Програма за стабилност
IT - EN

Латвия

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - LV

Окончателна версия, одобрена от Съвета
LV - EN FR DE

EN - LV

Национална програма за реформи
LV - EN
Програма за конвергенция
LV

Литва

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - LT

Окончателна версия, одобрена от Съвета
LT - EN FR DE

EN - LT Национална програма за реформи
EN
Програма за конвергенция
LT - EN
Люксембург

Предложение на Комисията
EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
FR - DE - EN

EN - FR

Национална програма за реформи
FR
Програма за стабилност
FR

Малта

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - MT

Окончателна версия, одобрена от Съвета
MT - EN FR DE

EN - MT

Национална програма за реформи
EN
Програма за стабилност
EN

Нидерландия

Предложение на Комисията
DE EN FR NL

Окончателна версия, одобрена от Съвета
DE EN FR NL

EN - NL

Национална програма за реформи
EN - NL
Програма за стабилност
EN

Полша

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - PL

Окончателна версия, одобрена от Съвета
PL - EN FR DE

EN - PL Национална програма за реформи
PL - EN
Програма за конвергенция
PL - EN
Португалия

Предложение на Комисията
DE - EN - FR - PT

Окончателна версия, одобрена от Съвета
PT - EN - FR - DE

EN - PT

Национална програма за реформи
PT - EN

Румъния

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - RO

Окончателна версия, одобрена от Съвета
RO - EN FR DE

EN - RO Национална програма за реформи
RO - EN
Програма за конвергенция
RO - EN
Словакия

Предложение на Комисията
EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
SK - EN - FR - DE

EN - SK

Национална програма за реформи
SK - EN
Програма за стабилност
SK - EN

Словения

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - SL

Окончателна версия, одобрена от Съвета
SL - EN FR DE

EN - SL Национална програма за реформи
EN
Програма за стабилност
SL - EN
Испания

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - ES

Окончателна версия, одобрена от Съвета
ES EN - FR - DE

EN - ES

Национална програма за реформи
ES - EN
Програма за стабилност
ES - EN

Швеция

Предложение на Комисията
EN - FR - DE - SV

Окончателна версия, одобрена от Съвета
SV - EN FR DE

EN - SV

Национална програма за реформи
SV - EN
Програма за конвергенция
SV - EN

Обединено кралство

Предложение на Комисията
EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN FR - DE

EN

Национална програма за реформи
EN
Програма за конвергенция
EN