AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Årlig tillväxtöversikt för 2016

I den årliga tillväxtöversikten för 2016 pdf - 411 KB [411 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) presenterar kommissionen huvuddragen i sin dagordning för jobb och tillväxt.

I tillväxtöversikten redovisas vad som kan göras på EU-nivå för att hjälpa EU-länderna att öka tillväxten, fördjupa den ekonomiska konvergensen, skapa arbetstillfällen och stärka den sociala rättvisan. Kommissionen föreslår att EU tar ett helhetsgrepp på den ekonomiska politiken och bygger den på tre grundbultar: stärka investeringarna, påskynda strukturreformerna och fortsätta att konsolidera statsfinanserna på ett ansvarsfullt och tillväxtvänligt sätt.

Tillväxtöversikten inleder EU:s årliga cykel för ekonomisk styrning. Den innehåller allmänna ekonomiska prioriteringar för EU och ger medlemsländerna strategiska riktlinjer för det kommande året.

Vi kan bara återställa förtroendet och få hela EU att växa igen om vi samarbetar och EU-länderna skapar verklig förändring på hemmaplan. Den europeiska planeringsterminen ska se till att medlemsländernas finanspolitiska och ekonomiska strategier ligger i linje med deras EU-åtaganden (målen för underskott och skulder i stabilitets- och tillväxtpakten, planerna på ekonomiska reformer enligt de landsspecifika rekommendationerna från 2015 och de långsiktiga tillväxt- och sysselsättningsmålen i Europa 2020-strategin).

För att bättre integrera euroområdes- och landsdimensionerna av EU:s ekonomiska styrning åtföljs 2016 års tillväxtöversikt av flera rekommendationer för euroområdet. Det här är en stor förändring jämfört med tidigare år, då rekommendationerna för euroområdet lades fram tillsammans med de landsspecifika rekommendationerna i slutet av planeringsterminen.

För att stödja strukturreformer enligt EU:s gemensamma ekonomiska prioriteringar vill kommissionen att EU-länderna i högre grad använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att tackla de prioriterade frågorna i de landsspecifika rekommendationerna. Kommissionen kan bland annat komma att införa bestämmelser som kopplar fondernas effektivitet till god ekonomisk styrning. Ländernas reformer kommer att få stöd från EU:s andra finansieringsprogram på respektive politikområde och från kommissionens nya stödtjänst för strukturreformer. Den årliga tillväxtöversikten åtföljs av ett finansieringsförslag för kommissionens tekniska bistånd.

Tillsammans med den årliga tillväxtöversikten för 2016 har kommissionen också lagt fram en rad andra dokument:

Rapport om förvarningsmekanismen pdf - 727 KB [727 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Utkast till gemensam sysselsättningsrapport pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Rekommendationer till euroområdet pdf - 54 KB [54 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)
- Arbetsdokument från kommissionen pdf - 220 KB [220 KB] English (en)

Förslag till förordning om programmet för stödtjänster för strukturreformer pdf - 807 KB [807 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)
- Bilaga pdf - 36 KB [36 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)
- Arbetsdokument från kommissionen pdf - 431 KB [431 KB] English (en)

Kommissionen publicerar dessutom synpunkter från arbetsmarknadens parter:
Europafacket pdfEnglish (en) och Europeiska arbetsgivarföreningen English (en)

Till början