AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Letni pregled rasti za leto 2016

Komisija je v letnem pregledu rasti za leto 2016 pdf - 411 KB [411 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) predstavila glavne značilnosti načrta za delovna mesta in gospodarsko rast.

V pregledu je tudi priporočila, kaj bi bilo treba še storiti na ravni EU, da bi države članice okrepile gospodarsko rast, povečale gospodarsko konvergenco, omogočile ustvarjanje delovnih mest in izboljšale socialno pravičnost. Komisija je predlagala nadaljevanje celostnega pristopa v zvezi z ekonomsko politiko, temelječega na treh glavnih stebrih, ki se morajo medsebojno prepletati – okrepitev naložb, pospeševanje strukturnih reform in izvajanje rasti naklonjene fiskalne konsolidacije.

Letni pregled rasti začenja letni cikel ekonomskega upravljanja, določa splošne gospodarske prioritete EU in državam članicam zagotavlja smernice glede politik za naslednje leto.

Ponovno vzpostavitev zaupanja in gospodarsko rast celotne EU lahko dosežemo le s sodelovanjem, zato se morajo države članice zavezati, da se bodo izzivov na nacionalni ravni lotile drugače. Evropski semester zagotavlja, da države članice v svojih proračunskih in gospodarskih politikah izpolnjujejo zaveze EU glede obvladovanja javnega dolga in proračunskega primanjkljaja v okviru pakta za stabilnost in rast, načrtov gospodarskih reform iz priporočil za posamezne države za leto 2015 ter ciljev za dolgoročno gospodarsko rast in delovna mesta iz strategije Evropa 2020.

Za tesnejše povezovanje evrskega območja in nacionalnih razsežnosti ekonomskega upravljanja EU so letnemu pregledu rasti za leto 2016 priložena priporočila za evrsko območje. To je pomembna sprememba v primerjavi s prejšnjimi cikli evropskega semestra, pri katerih so priporočila za evrsko območje predstavili skupaj s priporočili za posamezne države ob koncu semestra.

Komisija si bo za spodbujanje strukturnih reform v skladu s skupnimi ekonomskimi prioritetami, določenimi na ravni EU, prizadevala za večjo uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da bi podprla ključne prioritete, navedene v priporočilih za posamezne države, in sicer tudi z uporabo ukrepov, ki povezujejo uspešnost teh skladov z dobrim ekonomskim upravljanjem. Izvajanje reform se bo spodbujalo še z drugimi programi, ki jih EU financira na zadevnih področjih politike, in s postopnim uvajanjem tehnične pomoči, ki jo zagotavlja služba Komisije za podporo strukturnim reformam. Letni pregled rasti vsebuje tudi predlog za financiranje tehnične pomoči, ki jo zagotavlja služba Komisije za podporo strukturnim reformam.

Letni pregled rasti za leto 2016 je objavljen skupaj z drugimi dokumenti:

Poročilo o mehanizmu opozarjanja pdf - 727 KB [727 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Osnutek skupnega poročila o zaposlovanju pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Priporočila za evrsko območje pdf - 54 KB [54 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
- Delovni dokument služb Komisije pdf - 220 KB [220 KB] English (en)

Predlog uredbe o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam pdf - 807 KB [807 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
- Priloga pdf - 36 KB [36 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
- Spremni delovni dokument služb Komisije pdf - 431 KB [431 KB] English (en)

Komisija objavlja tudi stališča evropskih socialnih partnerjev:
evropske konfederacije sindikatov pdfEnglish (en) in predstavnikov medpanožnih delodajalcev. pdfEnglish (en)

Na vrh