AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Prednostne naloge na ravni EU: letni pregled rasti

 

Letni pregled rasti za leto 2015

Evropska komisija, ki je prevzela dolžnosti 1. novembra 2014, je v letnem pregledu rasti za leto 2015 pdf - 486 KB [486 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) predstavila glavne značilnosti novega načrta za delovna mesta in gospodarsko rast.

V pregledu je tudi priporočila, kaj bi bilo treba še storiti na ravni EU, da bi države članice spet dosegle višje stopnje gospodarske rasti. Komisija za okrepitev in oživitev evropskega gospodarstva predlaga celostni pristop za ekonomsko politiko, ki temelji na treh medsebojno povezanih stebrih: spodbujanju naložb, pospeševanju strukturnih reform in izvajanju rasti naklonjene fiskalne konsolidacije.

S sprejetjem letnega pregleda rasti se začenja evropski semester za usklajevanje gospodarskih in proračunskih politik. Komisija v njem predlaga poenostavitev postopka evropskega semestra, ki bi pripomogla k večji politični zavezanosti, odgovornosti in preglednosti, povečala njegovo verodostojnost in primerljivost v državah članicah ter izboljšala izvajanje priporočil za posamezne države.

Evropski semester zagotavlja, da države članice v svojih proračunskih in gospodarskih politikah izpolnjujejo zaveze EU glede obvladovanja javnega dolga in proračunskega primanjkljaja v okviru pakta za stabilnost in rast, načrtov gospodarskih reform iz priporočil za posamezne države za leto 2014 English (en) ter ciljev za dolgoročno gospodarsko rast in delovna mesta iz strategije Evropa 2020.

Letni pregled rasti za leto 2015 je del obsežnejšega svežnja ukrepov za delovna mesta, rast in naložbe Deutsch (de) English (en) français (fr) ter je objavljen skupaj z drugimi dokumenti:

  • Poročilo o mehanizmu opozarjanja pdf - 369 KB [369 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
    • Statistična priloga k poročilu o mehanizmu opozarjanja pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Skupno poročilo o zaposlovanju pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
    • Priloga k skupnemu poročilu o zaposlovanju pdf - 289 KB [289 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Komisija tudi objavlja stališča evropskih socialnih partnerjev: evropske konfederacije sindikatov pdf - 354 KB [354 KB] in predstavnikov medpanožnih delodajalcev pdf - 274 KB [274 KB]

Na vrh