AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Vuotuinen kasvuselvitys 2016

Komissio esittelee vuotuisessa kasvuselvityksessä 2016 pdf - 411 KB [411 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) työllisyys- ja kasvustrategiansa keskeiset osa-alueet.

Vuotuisessa kasvuselvityksessä esitetään, millaisia lisätoimia EU:n tasolla voidaan toteuttaa, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa lisäämään kasvua, vahvistamaan talouden lähentymistä, edistämään työllisyyttä ja lisäämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Komissio ehdottaa, että talouspolitiikkaan sovellettaisiin yhdennettyä lähestymistapaa, joka tukeutuu kolmeen keskeiseen pilariin eli investointien edistämiseen, rakenneuudistusten vauhdittamiseen sekä julkisen talouden vastuulliseen ja kasvua edistävään vakauttamiseen. Eri osioiden on sovittava yhteen ja tuettava toisiaan.

Kasvuselvitys käynnistää vuotuisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson. Siinä vahvistetaan EU:n yleiset talouden painopisteet ja tarjotaan jäsenvaltioille toimintapoliittisia ohjeita seuraavaksi vuodeksi.

Luottamuksen palauttaminen ja kasvun elvyttäminen koko EU:ssa on mahdollista vain yhteistyöllä. Se edellyttää jäsenvaltioiden määrätietoista sitoutumista uusiin toimintatapoihin kansallisella tasolla. EU-ohjausjakson avulla varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat budjetti- ja talouspolitiikassaan EU:n tasolla sovittuja sitoumuksia (vakaus- ja kasvusopimuksen mukaiset velka- ja alijäämäsitoumukset, maakohtaisissa suosituksissa 2015 määritetyt talousuudistussuunnitelmat ja Eurooppa 2020 -strategian pitkän aikavälin kasvu- ja työllisyystavoitteet).

Jotta EU:n talouden ohjaukseen liittyvät euroalueen ja kansalliset näkökohdat voidaan yhdentää entistä paremmin, vuoden 2016 vuotuisen kasvuselvityksen liitteenä on joukko euroaluetta koskevia suosituksia. Tämä on merkittävä muutos verrattuna aiempiin EU-ohjausjaksoihin, jolloin euroaluetta koskevat suositukset esitettiin yhdessä maakohtaisten suositusten kanssa EU-ohjausjakson loppupuolella.

Jotta rakenneuudistuksia voidaan tukea EU:n tasolla asetettujen yhteisten talouspolitiikan painopisteiden mukaisesti, komissio pyrkii parantamaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) käyttöä maakohtaisissa suosituksissa esitettyjen keskeisten painopisteiden tukemisessa, myös niiden toimien avulla, joilla näiden rahastojen vaikuttavuus kytketään talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja hallintaan. Uudistusten toteuttamista tuetaan eri politiikka-aloja koskevilla muilla EU:n rahoitusohjelmilla ja ottamalla asteittain käyttöön komission rakenneuudistusten tukipalvelun tarjoama tekninen apu. Vuotuiseen kasvuselvitykseen liittyy ehdotus komission rakenneuudistusten tukipalvelun tarjoaman teknisen avun rahoituksesta.

Vuotuinen kasvuselvitys 2016 julkaistaan samanaikaisesti seuraavien asiakirjojen kanssa:

Varoitusmekanismia koskeva kertomus pdf - 727 KB [727 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Yhteisen työllisyysraportin luonnos pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Euroaluetta koskevat suositukset pdf - 54 KB [54 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
- komission yksiköiden valmisteluasiakirja pdf - 220 KB [220 KB] English (en)

Ehdotus asetukseksi rakenneuudistuksen tukiohjelmasta pdf - 807 KB [807 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
- liite pdf - 36 KB [36 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
- komission yksiköiden valmisteluasiakirja pdf - 431 KB [431 KB] English (en)

Komissio julkaisee myös Euroopan työmarkkinaosapuolten näkemyksiä:
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö pdfEnglish (en) ja EU:n alojenväliset työnantajat pdfEnglish (en)

Sivun alkuun