AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Årlig vækstundersøgelse 2016

I denne årlige vækstundersøgelse for 2016 pdf - 411 KB [411 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) fremlægger Kommissionen de vigtigste punkter i sin dagsorden for beskæftigelse og vækst.

Denne årlige vækstundersøgelse gør således rede for, hvad der yderligere kan gøres på EU-plan for at hjælpe medlemslandene med at støtte væksten, styrke den økonomiske konvergens, skabe job og øge den sociale retfærdighed. Kommissionen foreslår at følge en integreret tilgang til økonomisk politik, som bygger på tre grundpiller, som alle må spille sammen – fremme af investeringer, fremskyndelse af strukturreformer og en ansvarlig vækstfremmende finanspolitisk konsolidering.

Undersøgelsen markerer starten på den årlige runde med økonomisk styring, udstikker generelle økonomiske prioriteter for EU og giver medlemslandene politiske retningslinjer for det kommende år.

Vi kan kun genskabe tilliden og sikre vækst i hele EU igen, hvis vi arbejder sammen: Det kræver, at medlemslandene gør en engageret indsats for at gøre tingene anderledes på nationalt plan. Det europæiske semester sikrer, at EU-landenes budget- og finanspolitik overholder deres forpligtelser over for EU (gælds- og underskudsforpligtelser i henhold til stabilitets- og vækstpagten, økonomiske reformplaner ifølge de landespecifikke henstillinger fra 2015 og de langsigtede mål for vækst og beskæftigelse i Europa 2020-strategien).

For bedre at integrere euroområdet og de nationale dimensioner af EU's økonomiske styring er den årlige vækstundersøgelse for 2016 ledsaget af en række henstillinger til euroområdet. Det er en vigtig ændring i forhold til de forrige europæiske semestre, hvor euroområdehenstillingerne blev fremsat sammen med de landespecifikke henstillinger i slutningen af semestret.

For at understøtte strukturreformer i overensstemmelse med de fælles økonomiske prioriteter på EU-niveau, agter Kommissionen at øge anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde til støtte for de centrale prioriteter i de landespecifikke henstillinger, bl.a. gennem de foranstaltninger, der knytter fondenes effektivitet sammen med forsvarlig økonomisk styring. Gennemførelsen af reformer vil blive understøttet gennem andre EU-støtteprogrammer på de respektive politikområder og den gradvise udrulning af teknisk bistand, der vil blive ydet gennem Kommissionens Strukturreformtjeneste. Denne årlige vækstundersøgelse er ledsaget af et forslag om midler til teknisk bistand ydet gennem Kommissionens Strukturreformtjeneste.

Vækstundersøgelsen for 2016 offentliggøres sammen med en række dokumenter:

rapporten om varslingsmekanismen pdf - 727 KB [727 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Udkast til fælles beskæftigelsesrapport pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Henstillinger til euroområdet pdf - 54 KB [54 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Arbejdsdokument fra Kommissionen pdf - 220 KB [220 KB] English (en)

Forslag til forordning om støtte til strukturreformprogrammet pdf - 807 KB [807 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Bilag pdf - 36 KB [36 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Baggrundsarbejdsdokument fra Kommissionen pdf - 431 KB [431 KB] English (en)

Kommissionen offentliggør også synspunkter fra arbejdsmarkedets parter i EU:
Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation pdfEnglish (en) og europæiske arbejdsgivere på tværs af forskellige brancher pdfEnglish (en)

Sidens top