AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

EU-prioriteringar: den årliga tillväxtöversikten

Tillväxtöversikt för 2012

 

Kommissionen lade fram tillväxtöversikten för 2012 den 23 november 2011. Huvudbudskapet är att EU-länderna inte har gjort tillräckligt för att genomföra de åtgärder som de åtagit sig på EU-nivå.

 

Kommissionen uppmanar EU och medlemsländerna att inrikta sig på följande fem prioriteringar:

  • Stärka de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt.
  • Återuppta normal utlåning till näringslivet.
  • Främja tillväxt och konkurrenskraft.
  • Ta itu med arbetslösheten och krisens sociala följder.
  • Modernisera den offentliga förvaltningen.

 

Översikten innehåller också en lista över framlagda och planerade förslag som ska få fart på tillväxten. Kommissionen vill att förslagen ska behandlas så snabbt som möjligt i EU:s lagstiftningsprocess.

  

Årlig tillväxtöversikt pdf - 121 KB [121 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 

Lägesrapport om Europa 2020-strategin pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Makroekonomisk rapport pdf - 757 KB [757 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Utkast till gemensam sysselsättningsrapport pdf - 96 KB [96 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Tillväxtvänlig skattepolitik i medlemsstaterna och bättre skattesamordning i EU pdf - 79 KB [79 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Nytt om ekonomisk styrning:

 

Förslag till förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet pdf - 30 KB [30 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 

Förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet pdf - 38 KB [38 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 

Grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer pdf - 386 KB [386 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 

Pressmaterial:

 

Nya insatser för tillväxt, goda styrelseformer och stabilitet

 

Årlig tillväxtöversikt för 2012: Vanliga frågor

 

Ekonomisk styrning: kommissionen föreslår två nya förordningar för att ytterligare stärka övervakningen av de offentliga finanserna i euroområdet

 

Europeiska kommissionens grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer

 

Tal

 

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso:
Presentation av den årliga tillväxtöversikten för 2012 och förslag till ekonomisk styrning – presskonferens i Bryssel den 23 november 2011

 

Olli Rehn, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron:
Kommissionens initiativ för tillväxt, styrning och stabilitet – presskonferens i Bryssel den 23 november 2011

 

László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering:
”Att få fart på sysselsättningen och ta itu med krisens sociala följder” – presskonferens i Bryssel den 23 november 2011

 

Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning:
”Skattereformer krävs för konsolidering och tillväxt” – presskonferens i Bryssel den 23 november 2011