AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Priority na úrovni EÚ: ročný prieskum rastu

Ročný prieskum rastu 2012

 

Komisia predložila 23. novembra 2011 ročný prieskum rastu 2012. Jeho hlavným záverom je skutočnosť, že členské štáty nepodnikli dostatočné kroky pri prijímaní opatrení, ku ktorým sa zaviazali na úrovni EÚ.

 

Tento ročný prieskum vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa zamerali na týchto päť priorít:

  • realizáciu diferencovanej, na rast zameranej fiškálnej konsolidácie,
  • obnovenie normálnych úrovní pôžičiek smerovaných do hospodárstva,
  • podporu rastu a konkurencieschopnosti,
  • riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy
  • a modernizáciu verejnej správy.

 

Tento ročný prieskum rastu obsahuje rad aktuálnych aj budúcich návrhov zameraných na podporu rastu, ktoré chce Komisia čo najrýchlejšie prijať v legislatívnom procese EÚ.

  

Ročný prieskum rastu pdf - 121 KB [121 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Správa o pokroku stratégie Európa 2020 pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Makroekonomická správa pdf - 757 KB [757 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Návrh spoločnej správy o zamestnanosti pdf - 96 KB [96 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Daňové politiky v členských štátoch, ktoré neohrozujú rast, a lepšia daňová koordinácia v EÚ pdf - 79 KB [79 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Nové dokumenty o hospodárskom riadení:

 

Návrh nariadenia o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené pdf - 30 KB [30 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne pdf - 38 KB [38 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Zelená kniha o o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov pdf - 386 KB [386 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Tlačové materiály:

 

Nové opatrenia zamerané na rast, riadenie a stabilitu

 

Ročný prieskum rastu 2012: Najčastejšie otázky

 

Správa ekonomických záležitostí: Komisia predkladá dva návrhy nových nariadení zameraných na ďalšie posilnenie rozpočtového dohľadu v eurozóne

 

Zelená kniha Európskej komisie o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov

 

Prejavy:

 

José Manuel Durão Barroso, predseda Európskej komisie:
Prezentácia ročného prieskumu rastu 2012 a návrhov v oblasti hospodárskeho riadenia, tlačová konferencia, Brusel, 23. novembra 2011

 

Olli Rehn, podpredseda Európskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti a euro:
Iniciatíva Komisie zameraná na rast, riadenie a stabilitu, tlačová konferencia, Brusel, 23. novembra 2011

 

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie:
Posilnenie tvorby pracovných miest a riešenie sociálnych dôsledkov krízy, tlačová konferencia, Brusel, 23. novembra 2011

 

Algirdas Šemeta, komisár EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:
Nevyhnutnosť daňovej reformy pre konsolidáciu a rast, tlačová konferencia, Brusel, 23. novembra 2011