AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Priorytety na szczeblu UE − roczna analiza wzrostu gospodarczego

Roczne sprawozdanie gospodarcze 2012

 

23 listopada 2011 r. Komisja przedstawiła roczne sprawozdanie gospodarcze 2012. Najważniejszy wniosek, jaki z niego płynie, to fakt, że państwa członkowskie w niewystarczającym stopniu realizowały zadania, jakich podjęły się na szczeblu UE.

 

Sprawozdanie wzywa UE i kraje członkowskie do skoncentrowania się na pięciu priorytetach. Są to:

  • realizacja zróżnicowanej i sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu konsolidacji budżetowej
  • przywrócenie gospodarce normalnej działalności kredytowej
  • wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności
  • zwalczanie bezrobocia oraz skutków społecznych kryzysu
  • modernizacja administracji publicznej.

 

Sprawozdanie zawiera wykaz wniosków (rozpatrywanych obecnie lub takich, które rozpatrywane bedą w przyszłości) mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Komisja pragnie, aby wnioski te rozpatrywane były w trybie przyspieszonym na wszystkich etapach unijnego procesu legislacyjnego.

  

Roczne sprawozdanie gospodarcze pdf - 121 KB [121 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Sprawozdanie z postępu prac dotyczących strategii „Europa 2020” pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Sprawozdanie makroekonomiczne pdf - 757 KB [757 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Wspólne sprawozdanie w sprawie zatrudnienia pdf - 96 KB [96 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Przyjazna dla wzrostu gospodarczego polityka podatkowa państw członkowskich i lepsza koordynacja podatków w UE pdf - 79 KB [79 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Nowe dokumenty dotyczące ładu gospodarczego:

 

Wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami związanymi ze stabilnością finansową pdf - 30 KB [30 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego wspólnych przepisów w sprawie monitorowania i oceny wstępnych projektów budżetu oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro pdf - 38 KB [38 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Zielona księga w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilizujących pdf - 386 KB [386 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Materiały prasowe:

 

Nowe działania na rzecz wzrostu gospodarczego, dobrych rządów i stabilności

 

Roczne sprawozdanie gospodarcze 2012: Pytania i odpowiedzi

 

Zarządzanie gospodarcze: Komisja proponuje dwa nowe rozporządzenia w celu dalszego wzmocnienia nadzoru budżetowego w strefie euro

 

Zielona księga Komisji Europejskiej „Możliwość wprowadzenia obligacji stabilizujących”

 

Wystąpienia:

 

José Manuel Durão Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej:
Prezentacja rocznego sprawozdania gospodarczego 2012 oraz wniosków legislacyjnych w sprawie zarządzania gospodarczego, konferencja prasowa, 23 listopada 2011 r., Bruksela

 

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe oraz euro:
Inicjatywa Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego, zarządzania i stabilności, konferencja prasowa, 23 listopada 2011 r., Bruksela

 

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego:
„Tworzenie nowych miejsc pracy i łagodzenie społecznych skutków kryzysu”, konferencja prasowa, 23 listopada 2011 r., Bruksela

 

Algirdas Šemeta, komisarz UE ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych:
„Reforma systemu podatkowego niezbędnym warunkiem konsolidacji i wzrostu gospodarczego”, konferencja prasowa, 23 listopada 2011 r., Bruksela