AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

ELi tasandi prioriteedid: iga-aastane majanduskasvu analüüs

Iga-aastane majanduskasvu analüüs 2012

 

Komisjon esitles 2012. aasta majanduskasvu analüüsi 23. novembril 2011. Selle peamiseks sõnumiks on, et liikmesriigid ei ole teinud piisavaid jõupingutusi ELi tasandil võetud meetmete jõustamiseks.

 

Analüüsis kutsutakse ELi ja liikmesriike üles keskenduma viiele prioriteedile:

  • diferentseeritud ja majanduskasvu soodustav eelarve konsolideerimine;;
  • tavapärase laenude andmise taastamine majanduses;
  • majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamine;
  • võitlus töötusega ja tegelemine kriisi sotsiaalsete tagajärgedega;
  • avaliku halduse moderniseerimine.

 

Iga-aastases majanduskasvu analüüsis on esitatud loetelu majanduskasvu hoogustamisele suunatud menetluses olevatest ja edasistest ettepanekutest, mille puhul komisjon soovib, et neid menetletaks ELi õigusloomemenetluses kiirendatud korras.

  

Iga-aastane majanduskasvu analüüs pdf - 121 KB [121 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Eduaruanne Euroopa 2020. aasta strateegia kohta pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Makromajanduslik aruanne pdf - 757 KB [757 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Ühise tööhõivearuande eelnõu pdf - 96 KB [96 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Majanduskasvu toetav liikmesriikide maksupoliitika ja maksude parem koordineerimine ELis pdf - 79 KB [79 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Uued majandusjuhtimist käsitlevad dokumendid:

 

Ettepanek määruse kohta, mis käsitleb majanduse ja eelarve järelevalve tugevdamist liikmesriikide puhul, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas pdf - 30 KB [30 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Ettepanek määruse kohta, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid pdf - 38 KB [38 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Roheline raamat stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta pdf - 386 KB [386 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Pressimaterjal:

 

Uued majanduskasvu, majanduse juhtimise ja stabiilsuse meetmed

 

2012. aasta majanduskasvu analüüs: korduvad küsimused

 

Majanduse juhtimine: komisjon esitab kahe uue määruse ettepanekud, et veelgi tugevdada eelarvejärelevalvet euroalal.

 

Euroopa Komisjoni roheline raamat stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta

 

Kõned:

 

Euroopa Komisjoni president José Manuel Durão Barroso:
2012. aasta majanduskasvu analüüsi ja majanduse juhtimise alaste ettepanekute esitlus (pressikonverents, Brüssel, 23. november 2011)

 

Olli Rehn, Euroopa Komisjoni asepresident majandus-, raha- ja euroküsimustes:
komisjoni algatus majanduskasvu, majanduse juhtimise ja stabiilsuse saavutamiseks (pressikonverents, Brüssel, 23. november 2011)

 

Lázsló Andor, ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik:
„Uute töökohtade loomise edendamine ja kriisi sotsiaalsete tagajärgedega tegelemine” (pressikonverents, Brüssel, 23. november 2011)

 

Algirdas Šemeta, ELi maksunduse ja tolliliidu auditi ja pettusevastase võitluse volinik:
„Konsolideerimiseks ja majanduskasvuks vajalikud maksureformid” (pressikonverents, Brüssel, 23. november 2011)