Приоритети на равнище ЕС: Годишен обзор на растежа

Годишен обзор на растежа за 2012 г.

 

Комисията представи годишния обзор на растежа за 2012 г. на 23 ноември 2011 г. Основното послание в него е, че страните членки не са направили достатъчно, за да приложат мерките, за които поеха ангажимент на равнище ЕС.

 

В обзора се призовава ЕС и страните членки да се съсредоточат върху пет приоритета:

  • провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа;
  • възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката;
  • насърчаване на растежа и на конкурентоспособността;
  • борба с безработицата и социалните последици от кризата;
  • модернизиране на публичната администрация.

 

В годишния обзор на растежа се съдържа списък с все още неприети или бъдещи предложения, които са насочени към стимулиране на растежа. Комисията желае те да бъдат разгледани по ускорена процедура в рамките на законодателния процес на ЕС.

  

Годишен обзор на растежа pdf - 121 KB [121 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Доклад за напредъка по стратегията „Европа 2020“ pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Макроикономически доклад pdf - 757 KB [757 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Проект за съвместен доклад за заетостта pdf - 96 KB [96 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Данъчни политики, благоприятстващи растежа в държавите-членки, и подобряване на данъчната координация в ЕС pdf - 79 KB [79 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

Нови документи в областта на икономическото управление:

 

Предложение за Регламент за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност pdf - 30 KB [30 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Предложение за Регламент относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в еврозоната pdf - 38 KB [38 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Зелена книга относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации pdf - 386 KB [386 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Материали за медиите

 

Нови инициативи за растеж, икономическо управление и стабилност

 

Годишен обзор на растежа за 2012 г. – често задавани въпроси

 

Икономическо управление: Комисията предлага два нови регламента за още по-строг бюджетен надзор в еврозоната

 

Зелена книга на Европейската комисия относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации

 

Речи:

 

Жозе Мануел Дурау Барозу, председател на Европейската комисия:
Представяне на годишния обзор на растежа за 2012 г. и на предложения в областта на икономическото управление, пресконференция, Брюксел, 23 ноември 2011 г.

 

Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото:
Инициативата на Комисията за растеж, управление и стабилност, пресконференция, Брюксел, 23 ноември 2011 г.

 

Ласло Андор, комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване:
Насърчаване на създаването на работни места и справяне със социалните последици от кризата, пресконференция, Брюксел, 23 ноември 2011 г.

 

Алгирдас Шемета, комисар по данъчното облагане, митническия съюз, одитите и борбата с измамите:
Данъчни реформи, необходими за консолидация и растеж, пресконференция, Брюксел, 23 ноември 2011 г.