AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Årlig tillväxtöversikt 2011

EU har en omfattande plan för att bemöta krisen och få fart på den ekonomiska tillväxten i EU. Nu måste vi samordna våra insatser och samtidigt ha våra prioriteringar i åtanke. I tillväxtöversikten drar EU-kommissionen upp linjerna för arbetet under året. Översikten utgör startskottet för den första europeiska planeringsterminen som kommer att ändra regeringarnas arbetssätt när de utformar sin ekonomi- och finanspolitik.

I översikten fokuserar kommissionen på en integrerad strategi för återhämtning med inriktning på viktiga åtgärder mot bakgrund av Europa 2020. De här huvudområdena tas upp:

 • Behovet av ordentliga budgetåtstramningar för att stärka den makroekonomiska stabiliteten
 • Strukturreformer för högre sysselsättning
 • Tillväxtfrämjande åtgärder

Kommissionen lyfter fram tio åtgärder på tre viktiga områden:

 • Grundläggande förutsättningar för tillväxt
  1. Genomföra budgetåtstramningar
  2. Korrigera makroekonomiska obalanser
  3. Stabilisera finanssektorn
 • Mobilisera arbetsmarknaderna för fler jobb
  1. Göra det lönsamt att jobba
  2. Se över pensionssystemen
  3. Få ut de arbetslösa på arbetsmarknaden
  4. Balansera trygghet och flexibilitet
 • Bana väg för tillväxt
  1. Frigöra den inre marknadens potential
  2. Finansiera tillväxten med privata investeringar
  3. Skapa en kostnadseffektiv tillgång till energi


Årlig tillväxtöversikt: vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen


Lägesrapport om Europa 2020-strategin


Makroekonomisk rapport


Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen


Pressmeddelande: Ekonomisk styrning i EU: kommissionen fastställer årsprioriteringar för tillväxten i EU


Årlig tillväxtöversikt: sammanfattning av den ekonomiska analysen och budskapen English


Den europeiska planeringsterminen: en ny arkitektur för EU:s nya ekonomiska styrning – frågor och svar EnglishTal


Uttalande från EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso om den årliga tillväxtöversikten English


Kartläggning av EU:s väg mot tillväxt – tal av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid konferensen om den europeiska planeringsterminen, Bryssel den 12 januari 2011 English