AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Letni pregled rasti 2011

Evropa je pripravila celovit načrt za rešitev krize in hitrejšo gospodarsko rast. Zdaj mora delovati usklajeno in izpolnjevati svoje prednostne naloge. Letni pregled rasti jasno določa smer evropskega razvoja v naslednjem letu in predstavlja začetek prvega evropskega semestra, ki spreminja način oblikovanja nacionalnih ekonomskih in fiskalnih politik.

V sporočilu Komisija poudarja celostni pristop k oživitvi gospodarstva, ki je osredotočen na ključne ukrepe iz strategije Evropa 2020 in zajema tri glavna področja:

 • strogo fiskalno konsolidacijo za krepitev makroekonomske stabilnosti,
 • strukturne reforme za večjo zaposlenost
 • ter ukrepe za krepitev rasti.

Deset ukrepov lahko razvrstimo v tri skupine:

 • Osnovni pogoji za rast:
  1. izvajanje stroge fiskalne konsolidacije,
  2. popravek makroekonomskih neravnovesij,
  3. zagotavljanje stabilnosti v finančnem sektorju.
 • Uporaba trgov dela, ustvarjanje novih delovnih mest:
  1. zagotavljanje večje privlačnosti delovnih mest,
  2. reforma pokojninskih sistemov,
  3. ponovno zaposlovanje brezposlenih,
  4. uravnoteženje varnosti in prilagodljivosti.
 • Rast kot prednostna naloga:
  1. izkoriščanje potenciala enotnega trga,
  2. pridobivanje zasebnega kapitala za financiranje rasti,
  3. stroškovno učinkovit dostop do energije.


Letni pregled rasti: spodbujanje ukrepov EU za celovit odziv na krizo


Poročilo o napredku strategije Evropa 2020


Makroekonomsko poročilo


Osnutek skupnega poročila o zaposlovanju


Sporočilo za javnost: Gospodarsko upravljanje EU: Komisija določila letošnje prednostne naloge za rast EU


Letni pregled rasti: povzetek analize gospodarskega stanja in ukrepov English


Evropski semester: vprašanja in odgovori v zvezi z novim gospodarskim upravljanjem EU EnglishGovori:


Izjava predsednika Barrosa o letnem pregledu rasti English


Načrtovanje ponovne gospodarske rasti EU, govor predsednika Barrosa na konferenci o evropskem semestru, Bruselj, 12. januarja 2011 English