AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Analiza anuală a creşterii 2011

Europa dispune de un plan amplu pentru a combate criza şi pentru a accelera creşterea economică. În acest moment, este nevoie de coordonarea eforturilor şi de punerea accentului pe aspectele prioritare. Analiza anuală a creşterii stabileşte direcţiile de acţiune pentru anul următor şi lansează primul semestru european, menit să modifice modul în care guvernele statelor membre elaborează politicile economice şi bugetare.

În principala sa comunicare, Comisia pune accent pe o abordare integrată a redresării, care se axează pe măsurile-cheie prevăzute în Strategia Europa 2020 şi cuprinde trei domenii principale:

 • necesitatea unei consolidări bugetare riguroase pentru intensificarea stabilităţii macroeconomice
 • reforme structurale pentru o mai bună ocupare a forţei de muncă
 • măsuri de stimulare a creşterii.

Comisia pune accent pe zece acţiuni care pot fi grupate în trei categorii principale:

 • condiţii fundamentale pentru asigurarea creşterii:
  1. punerea în aplicare a unei consolidări bugetare riguroase
  2. corectarea dezechilibrelor macroeconomice
  3. asigurarea stabilităţii sectorului financiar
 • mobilizarea pieţelor forţei de muncă şi crearea de oportunităţi de angajare:
  1. acţiuni menite să sporească atractivitatea muncii
  2. reformarea sistemelor de pensii
  3. reîncadrarea şomerilor pe piaţa muncii
  4. concilierea securităţii şi flexibilităţii
 • măsuri prioritare de stimulare a creşterii:
  1. exploatarea potenţialului pieţei unice
  2. atragerea capitalului privat pentru finanţarea creşterii economice
  3. asigurarea accesului la energie la costuri acceptabile


Analiza anuală a creşterii: răspunsul UE la criza economică


Raport privind progresele înregistrate de Strategia Europa 2020


Raport macroeconomic


Proiect de raport comun privind ocuparea forţei de muncă


Comunicat de presă - Guvernanţa economică a UE: Comisia stabileşte priorităţile anuale pentru creşterea economică a UE


Analiza anuală a creşterii: rezumatul analizei economice şi al recomandărilor English


Semestrul european: o nouă arhitectură pentru guvernanţa economică a UE - Întrebări şi răspunsuri EnglishDiscursuri:


Declaraţia preşedintelui Barroso cu privire la Analiza anuală a creşterii English


Revenirea Europei pe calea creşterii economice: discurs pronunţat de preşedintele Barroso la conferinţa privind semestrul european, Bruxelles, 12 ianuarie 2011 English