AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Roczne sprawozdanie gospodarcze 2011

W odpowiedzi na kryzys Unia Europejska opracowała kompleksowy plan działania, który przyśpieszy wzrost gospodarczy w Europie. Teraz należy skoncentrować swoje wysiłki na obszarach priorytetowych. Roczne sprawozdanie gospodarcze wytycza kierunki działań UE na kolejny rok i jest początkiem tzw. europejskiego semestru, czyli okresu oceny polityki gospodarczej, który zmienia sposób kształtowania polityki gospodarczej i budżetowej przez kraje UE.

W komunikacie głównym Komisja skoncentrowała się na zintegrowanym podejściu do ożywienia gospodarczego i kluczowych środkach jego osiągnięcia w kontekście strategii Europa 2020, z uwzględnieniem trzech głównych dziedzin:

 • potrzeby rygorystycznej konsolidacji finansów publicznych w celu większej stabilizacji makroekonomicznej
 • reform strukturalnych potrzebnych do zwiększenia zatrudnienia
 • środków na rzecz wzrostu.

Komisja kładzie szczególny nacisk na dziesięć działań, które wchodzą w skład trzech głównych obszarów:

 • Podstawowe warunki wzrostu:
  1. Rygorystyczna konsolidacja fiskalna
  2. Rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej
  3. Zagwarantowanie stabilności sektora finansowego
 • Mobilizacja rynków pracy, tworzenie możliwości zatrudnienia:
  1. Zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia
  2. Reforma systemów emerytalnych
  3. Powrót bezrobotnych do zatrudnienia
  4. Wyważenie bezpieczeństwa i elastyczności
 • Pierwszeństwo środków na rzecz wzrostu:
  1. Wykorzystanie potencjału jednolitego rynku
  2. Przyciągnięcie prywatnego kapitału do finansowania wzrostu
  3. Zapewnienie przystępnej ceny energii


Roczne sprawozdanie gospodarcze: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys


Sprawozdanie z postępu prac dotyczących strategii „Europa 2020”


Sprawozdanie makroekonomiczne


Wspólne sprawozdanie w sprawie zatrudnienia


Komunikat prasowy: Zarządzanie gospodarcze w UE: Komisja ustaliła roczne priorytety dla wzrostu gospodarczego w UE


Roczne sprawozdanie gospodarcze: Podsumowanie analiz gospodarczych i wnioski English


Europejski okres oceny: Nowe struktury zarządzania gospodarczego w UE − pytania i odpowiedzi EnglishWystąpienia:


Wystąpienie przewodniczącego Barroso dotyczące rocznego sprawozdania gospodarczego English


Zaplanować ożywienie wzrostu gospodarczego w Europie − wystąpienie przewodniczącego Barroso na konferencji poświęconej europejskiemu okresowi oceny, Bruksela, 12 stycznia 2011 r. English