AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Jaaroverzicht van groeicijfers 2011

Europa heeft een plan uitgewerkt om de crisis het hoofd te bieden en de economische groei te verhogen. Dat plan moet nu worden omgezet in een gecöordineerd optreden en prioriteiten. Welke kant Europa volgend jaar op moet, blijkt duidelijk uit de jaarlijkse groeianalyse. Die verschijnt bij de aanvang van het eerste "Europees semester", de nieuwe manier waarop de nationale regeringen hun economisch en begrotingsbeleid uitstippelen.

In de mededeling bij deze analyse richt de Commissie zich op een geïntegreerde aanpak die toegespitst is op de belangrijkste maatregelen van Europa 2020, en met de drie volgende hoofdpunten:

 • Strikte begrotingsconsolidatie is nodig om de macro-economische stabiliteit te bevorderen
 • Structurele hervormingen ter verbetering van de werkloosheid
 • Groeiversterkende maatregelen

De Commissie stelt tien maatregelen voor, die onder drie hoofdpunten vallen:

 • Fundamentele voorwaarden voor groei:
  1. Een strikte begrotingsconsolidatie
  2. Macro-economische onevenwichtigheden corrigeren
  3. Toezien op de stabiliteit van de financiële sector
 • Mobiliseren van de arbeidsmarkten en werkgelegenheid scheppen:
  1. Werk aantrekkelijker maken
  2. De pensioenstelsels hervormen
  3. Werklozen weer aan het werk krijgen
  4. Evenwicht tussen zekerheid en flexibiliteit
 • Voorrang geven aan groei:
  1. Het potentieel van de eengemaakte markt optimaal benutten
  2. Particulier kapitaal aantrekken om de groei te financieren
  3. Toegang tot energie tegen een schappelijke prijs


Jaarlijkse groeianalyse: naar een krachtiger alomvattend antwoord van de EU op de crisis


Voortgangsverslag over Europa 2020


Macro-economisch verslag


Ontwerp Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid


Persbericht: Economische governance in de EU: Commissie stelt jaarlijkse prioriteiten voor groei in EU vast


Jaarlijkse groeianalyse: Samenvatting van de economische analyse en berichten English


Europees semester: een nieuwe architectuur voor de nieuwe economische governance in de EU - Vragen en antwoorden EnglishToespraken:


Verklaring van Commissievoorzitter Barroso over de jaarlijkse groeianalyse English


"Een plan voor Europa's terugkeer op het groeipad", toespraak van Commissievoorzitter Barroso op de conferentie over het Europees semester, Brussel, 12 januari 2011 English