AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

2011. gada izaugsmes pētījums

Eiropa ir sagatavojusi visaptverošu plānu, kā pārvarēt krīzi un paātrināt Eiropas ekonomikas izaugsmi. Tas jādara koordinēti un pievēršoties prioritātēm. Gada izaugsmes pētījums norāda, kādā virzienā Eiropā jādodas nākamajā gadā, un aizsāk pirmo "Eiropas pusgadu", kas maina pieeju valstu ekonomiskās un fiskālās politikas veidošanā.

Galvenajā paziņojumā Komisija lielāko lomu atvēlējusi integrētai ekonomikas atveseļošanas pieejai, sevišķi izceļot galvenos pasākumus saistībā ar "Eiropu 2020" un pievēršoties trijām būtiskākajām jomām:

 • vajadzīga stingra fiskālā konsolidācija, lai stabilizētu makroekonomisko situāciju,
 • strukturālas reformas nodarbinātības palielināšanai,
 • izaugsmi veicinoši pasākumi.

Komisija identificējusi desmit pasākumu veidus, kurus var grupēt trijās galvenajās jomās.

 • Galvenie izaugsmes priekšnoteikumi:
  1. stingra fiskālā konsolidācija,
  2. makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana,
  3. finanšu sektora stabilitāte.
 • Darba tirgus mobilizēšana un darbavietu izveide:
  1. izdevīgāki darba nosacījumi,
  2. pensiju sistēmu reformēšana,
  3. bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū,
  4. drošības un elastīguma sabalansēšana.
 • Izaugsmi veicinošu pasākumu pastiprināšana:
  1. vienotā tirgus potenciāla pilnīga izmantošana,
  2. privātā kapitāla piesaistīšana, lai finansētu izaugsmi,
  3. nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu piekļuvi enerģijai.


Gada izaugsmes pētījums: ES visaptverošās reakcijas uz krīzi izveide


Progresa ziņojums par stratēģiju "Eiropa 2020"


Ziņojums par makroekonomiku


Vienotā nodarbinātības ziņojuma projekts


Paziņojums presei "ES ekonomikas pārvaldība: Komisija nosaka gada prioritātes ES izaugsmei"


Gada izaugsmes pētījums: ekonomikas analīzes kopsavilkums un paziņojumi English


Eiropas pusgads: jauna arhitektūra jaunajai ES ekonomikas pārvaldībai - jautājumi un atbildes EnglishRunas:


Priekšsēdētāja Barrozu paziņojums par gada izaugsmes pētījumu English


"Eiropas atgriešanās pie izaugsmes" — priekšsēdētāja Barrozu runa Eiropas pusgada laikā notiekošajā konferencē Briselē 2011. gada 12. janvārī English