AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

2011 m. metinė augimo apžvalga

Europa turi visapusišką atsako į krizę ir Europos ekonomikos augimo spartinimo planą. Dabar būtina darniai sutelkti pastangas ir laikytis prioritetų. Metinėje augimo apžvalgoje aiškiai nurodoma, kokią kryptį Europa turėtų pasirinkti ateinančiais metais, be to, šia apžvalga pradedamas pirmas vadinamasis Europos semestras, kuriuo keičiami vyriausybių taikomi ekonomikos ir fiskalinės politikos formavimo būdai.

Pagrindiniame šios srities komunikate Komisija nagrinėja integruotą požiūrį į atsigavimą, daugiausia dėmesio skirdama pagrindinėms pagal strategiją „Europa 2020“ nustatytoms priemonėms; šiame dokumente aptariamos trys pagrindinės sritys:

 • būtinybė vykdyti griežtą fiskalinį konsolidavimą, siekiant didesnio makroekonominio stabilumo,
 • struktūrinės reformos, kuriomis būtų didinamas užimtumas,
 • ir ekonomikos augimą skatinančios priemonės.

Komisija nurodo dešimt veiksmų, kuriuos galima suskirstyti į tris grupes pagal pagrindines sritis.

 • Svarbiausios augimo prielaidos
  1. Griežto fiskalinio konsolidavimo įgyvendinimas
  2. Makroekonominio disbalanso šalinimas
  3. Finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimas
 • Darbo rinkų mobilizavimas, naujų darbo vietų kūrimas
  1. Darbo patrauklumo didinimas
  2. Pensijų sistemų reformavimas
  3. Bedarbių grąžinimas į darbą
  4. Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros užtikrinimas
 • Spartesnis augimą skatinančių priemonių taikymas
  1. Bendrosios rinkos potencialo išnaudojimas
  2. Privataus kapitalo pritraukimas augimui finansuoti
  3. Ekonomiška prieiga prie energijos šaltinių


Metinė augimo apžvalga. Visapusiško ES atsako į krizę spartinimas


Strategijos „Europa 2020“ pažangos ataskaita


Makroekonominė ataskaita


Bendrosios užimtumo ataskaitos projektas


Pranešimas spaudai „ES ekonomikos valdymas. Komisija nustato artimiausius ES ekonomikos augimo prioritetus“


Metinė augimo apžvalga. Ekonominės analizės ir pranešimų santrauka English


Europos semestras – naujo ES ekonomikos valdymo struktūra. Klausimai ir atsakymai EnglishKalbos


Pirmininko J. M. Barroso pranešimas apie metinę augimo apžvalgą English


„Kaip pasiekti, kad Europos ekonomika vėl augtų“, Pirmininko J. M. Barroso kalba, pasakyta Europos semestro konferencijoje Briuselyje 2011 m. sausio 12 d. English