AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Vuotuinen kasvuselvitys 2011

EU:lla on kattava suunnitelma, jolla selvitään talouskriisistä ja nopeutetaan talouskasvua. Nyt on panostettava tärkeimpien toimien koordinoituun toteuttamiseen. Vuotuisessa kasvuselvityksessä määritetään EU:lle selkeä suunta tulevaa vuotta varten. Se myös käynnistää ensimmäisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson, joka muuttaa hallitusten tapaa päättää talous- ja finanssipolitiikasta.

Komissio keskittyy päätiedonannossaan talouden laaja-alaiseen elvytysstrategiaan, joka sisältää kolmeen osa-alueeseen jakautuvia keskeisiä toimenpiteitä Eurooppa 2020 -strategian puitteissa:

 • julkisen talouden tiukka tervehdyttäminen makrotalouden epätasapainotilojen korjaamiseksi
 • rakenneuudistukset, joilla parannetaan työllisyyttä
 • kasvua edistävät toimet.

Komissio on määrittänyt kymmenen toimenpidettä, jotka on jaettu kolmeen pääryhmään:

 • Kasvun perusedellytykset:
  1. julkisen talouden tiukka tervehdyttäminen
  2. makrotalouden epätasapainotilojen korjaaminen
  3. rahoitussektorin vakauden turvaaminen
 • Työmarkkinoiden elvyttäminen ja uusien työpaikkojen luominen:
  1. työnteon tekeminen houkuttelevammaksi
  2. eläkejärjestelmien uudistaminen
  3. työttömien saaminen takaisin työelämään
  4. työsuhdeturvan ja joustojen tasapainottaminen
 • Etupainotteinen kasvu:
  1. sisämarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen
  2. kasvun rahoittaminen yksityisellä pääomalla
  3. kustannustehokkaat energialähteet


Vuotuinen kasvuselvitys: kriisistä kohti kattavaa ratkaisua


Kertomus Eurooppa 2020 -ohjelman edistymisestä


Makrotaloudellinen kertomus


Yhteinen työllisyysraportti


Lehdistötiedote: Komissio määrittää EU:n talouskasvun vuotuiset painopisteet


Vuotuinen kasvuselvitys: tiivistelmä taloudellisesta analyysista ja näkökulmista English


Talouspolitiikan EU-ohjausjakso: EU:n talouden ohjausjärjestelmän uusi rakenne – Usein kysyttyä EnglishPuheet:


Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson lausunto vuotuisesta kasvuselvityksestä English


Euroopan palauttaminen kasvu-uralle: Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson puhe talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa käsittelevässä konferenssissa Brysselissä 12.1.2011. English