AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Iga-aastane majanduskasvu analüüs 2011

Euroopal on põhjalik kava kriisile reageerimiseks ja majanduskasvu kiirendamiseks. Nüüd tuleb teha kooskõlastatud jõupingutusi ja keskenduda prioriteetidele. Iga-aastases majanduskasvu analüüsis esitatakse selge suund, kuhu Euroopa peaks järgneval aastal liikuma ning see märgib esimese „Euroopa poolaasta” algust, mille raames muudetakse viise, kuidas liikmesriikide valitsused kujundavad oma majandus- ja maksupoliitikat.

Oma põhiteatises keskendub komisjon majanduskasvu taastamise integreeritud lähenemisviisile, pöörates erilist tähelepanu Euroopa 2020. aasta strateegia peamistele meetmetele ja kolmele põhivaldkonnale:

 • eelarve kindlakäeline konsolideerimine makromajandusliku stabiilsuse suurendamiseks,
 • struktuurireformid suurema tööhõive saavutamiseks;
 • majanduskasvu kiirendamine.

Komisjon toob esile kümme meedet, mida saab rühmitada kolme peamisesse valdkonda:

 • majanduskasvu tähtsad eeltingimused:
  1. eelarve kindlakäeline konsolideerimine
  2. makromajandusliku tasakaalu taastamine
  3. finantssektori stabiilsuse tagamine
 • tööturgude mobiliseerimine ja töövõimaluste loomine
  1. töötamise atraktiivsuse suurendamine
  2. pensionisüsteemide reformimine
  3. töötute tagasitoomine tööturule
  4. tasakaalu leidmine turvalisuse ja paindlikkuse vahel
 • majanduskasvu soodustamine:
  1. ühtse turu võimaluste kasutuselevõtmine
  2. erakapitali kaasamine majanduskasvu rahastamiseks
  3. energia kulutõhusa kättesaadavuse tagamine


Iga-aastane majanduskasvu analüüs: Euroopa Liit võtab igakülgseid kriisimeetmeid


Eduaruanne Euroopa 2020. aasta strateegia kohta


Makromajanduslik aruanne


Ühise tööhõivearuande eelnõu


Pressiteade: ELi majanduse juhtimine: komisjon kehtestab ELi majanduskasvu iga-aastased prioriteedid


Iga-aastane majanduskasvu analüüs: Majandusanalüüsi kokkuvõte ja teated English


Euroopa poolaasta: uue ELi majandusjuhtimise uus ülesehitus - Küsimused ja vastused EnglishKõned:


Komisjoni presidendi Barroso avaldus iga-aastase majandusanalüüsi kohta English


Euroopa majanduskasvu taastamise kaardistamine - komisjoni presidendi Barroso kõne Euroopa poolaastat käsitleval konverentsil Brüsselis, 12. jaanuaril 2011 English