Ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης 2011

Η Ευρώπη διαθέτει εκτενές σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Θα πρέπει τώρα να συντονίσει τις πρωτοβουλίες της και να εστιάσει στις προτεραιότητες. Η ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης δίνει σαφείς κατευθύνσεις για την πορεία της Ευρώπης το επόμενο έτος και εγκαινιάζει το πρώτο "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική τους.

Η κύρια ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάκαμψη της οικονομίας και επικεντρώνεται σε βασικά μέτρα που εντάσσονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αφορούν τρεις κύριους τομείς:

 • την ανάγκη για αυστηρή δημοσιονομική εξυγίανση με σκοπό την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας,
 • διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης, και
 • μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει δέκα δράσεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

 • Θεμελιώδεις προϋποθέσεις της ανάπτυξης:
  1. Εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης
  2. Διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών
  3. Εξασφάλιση σταθερότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα
 • Κινητοποίηση των αγορών εργασίας, δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης:
  1. Αύξηση της ελκυστικότητας της εργασίας
  2. Μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων
  3. Επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση
  4. Εξισορρόπηση ασφάλειας και ευελιξίας
 • Επίσπευση της ανάπτυξης:
  1. Αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς
  2. Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης
  3. Δημιουργία αποτελεσματικής ως προς το κόστος πρόσβασης στην ενέργεια


Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση


Έκθεση προόδου σχετικά με την «Ευρώπη 2020»


Μακροοικονομική έκθεση


Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση


Δελτίο Τύπου: Οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: Η Επιτροπή καθορίζει τις ετήσιες προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ΕΕ


Ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης: Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης και των μηνυμάτων English


Ευρωπαϊκό εξάμηνο: μια νέα δομή για τη νέα οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ - Ερωτήσεις & Απαντήσεις EnglishΟμιλίες:


Δήλωση του προέδρου Μπαρόζο για την ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης English


Επαναχάραξη της αναπτυξιακής πορείας της Ευρώπης: Ομιλία του προέδρου Μπαρόζο στη διάσκεψη για το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο", Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 English