AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Den årlige vækstundersøgelse 2011

EU har en omfattende plan for, hvordan vi skal bekæmpe krisen og fremskynde den økonomiske vækst i Europa. Vi må nu fokusere indsatsen i fællesskab og holde os prioriteterne for øje. Den årlige vækstundersøgelse udstikker en klar kurs for EU i det kommende år og er begyndelsen på det første "europæiske halvår", som ændrer den måde, regeringerne udformer deres økonomisk politik og finanspolitik på.

I hovedmeddelelsen sætter Kommissionen fokus på en integreret tilgang til opsvinget koncentreret om de væsentligste tiltag i forbindelse med Europa 2020 inden for tre hovedområder:

 • Nødvendigheden af en stram finanspolitisk konsolidering, hvis der skal opnås makroøkonomisk stabilitet
 • Strukturreformer til fremme af beskæftigelsen
 • Vækstfremmende foranstaltninger

Kommissionen fremhæver 10 tiltag, der kan inddeles i tre hovedområder:

 • Grundlæggende forudsætninger for vækst:
  1. Gennemførelse af en stram finanspolitisk konsolidering
  2. Fjernelse af makroøkonomiske skævheder
  3. Sikring af stabiliteten i finanssektoren
 • Mobilisering af arbejdsmarkederne, jobskabelse:
  1. Mere attraktivt arbejde
  2. Reform af pensionsordningerne
  3. Arbejdsløse tilbage i arbejde
  4. Balance mellem jobsikkerhed og jobfleksibilitet
 • Fremrykning af vækst:
  1. Udnyttelse af det indre markeds potentiale
  2. Tiltrækning af privat kapital til finansiering af vækst
  3. Omkostningseffektiv adgang til energi


Den årlige vækstundersøgelse: EU's samlede svar på krisen


Statusrapport om Europa 2020


Makroøkonomisk rapport


Udkast til fælles beskæftigelsesrapport


Pressemeddelelse: Økonomisk styring i EU: Kommissionen fastlægger de årlige prioriteter for vækst i EU


Den årlige vækstundersøgelse: Resumé af den økonomiske analyse og budskaberne English


Det europæiske halvår: En ny arkitektur for den nye økonomiske styring i EU - Spørgsmål og svar EnglishTaler:


José Manuel Barrosos udtalelse om den årlige vækstundersøgelse English


Europa tilbage på vækstsporet: tale holdt af José Manuel Barroso ved konferencen om det europæiske halvår, den 12. januar 2011 English