AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Roční analýza růstu 2011

Evropská unie vypracovala ucelený plán, který nabízí řešení krize a možnosti, jak zvýšit tempo hospodářského růstu. Nyní se musí soustředit na koordinaci veškerého úsilí a sledování priorit. Roční analýza růstu jasně určuje, jakým směrem by se Evropa měla v příštím roce ubírat. Je také začátkem prvního „evropského semestru“, který přináší změnu způsobu, jakým členské státy formují své hospodářské a fiskální politiky.

Ve svém hlavním sdělení se Komise soustřeďuje na integrovaný přístup k hospodářskému zotavení, který zahrnuje klíčová opatření pro strategii Evropa 2020 a týká se tří hlavních oblastí:

 • nutnost přísné konsolidace veřejných financí s cílem posílit makroekonomickou stabilitu
 • strukturální reformy pro vyšší zaměstnanost
 • opatření vedoucí k vyššímu růstu

Komise klade do popředí deset kroků, které lze rozdělit do tří oblastí:

 • Nezbytné předpoklady růstu:
  1. realizace přísné konsolidace veřejných financí
  2. náprava makroekonomických nerovnováh
  3. zajištění stability finančního odvětví
 • Mobilizace pracovního trhu a vytváření pracovních příležitostí:
  1. zatraktivnění práce
  2. reforma systémů důchodového zabezpečení
  3. návrat nezaměstnaných do pracovního procesu
  4. nalezení rovnováhy mezi jistotou a flexibilitou
 • Priority růstu:
  1. využití potenciálu jednotného trhu
  2. zapojení soukromého kapitálu do financování růstu
  3. cenově dostupné dodávky energie


Roční analýza růstu: Postup v rámci ucelené reakce Evropské unie na krizi


Zpráva o pokroku strategie Evropa 2020


Makroekonomická zpráva


Předloha společné zprávy o zaměstnanosti


Tisková zpráva: Správa ekonomických záležitostí v EU: Komise vymezila roční priority pro růst EU


Roční analýza růstu: Shrnutí ekonomické analýzy a přehled hlavních myšlenek English


Evropský semestr: Nová struktura řízení ekonomických záležitostí v EU - časté otázky EnglishProjevy a prohlášení:


Prohlášení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa k roční analýze růstu English


„Charting Europe's return to growth“: Projev předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa na konferenci o evropském semestru v Bruselu 12. ledna 2011 English