Navigacijska pot

AA+A++NatisniNatisniZemljevid straniZemljevid straniRSSRSS

Highlights

Evropa 2020 na kratko

Evropa 2020 je desetletna strategija gospodarske rasti Evropske unije. Njen namen ni le premagovanje krize, ki pesti številne države EU. Strategija se loteva pomanjkljivosti našega modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj,...

Več …

Razdelitev dela

Strategijo Evropa 2020 izvajajo evropske institucije, države članice in socialni partnerji. Institucije EU imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da bo EU sprejela potrebne ukrepe za uresničevanje ciljev strategije.

Več …

Kako poteka evropski semester

Evropski semester se začne, ko Komisija sprejme letni pregled rasti (običajno konec leta), v katerem opredeli prednostne cilje EU za naslednje leto.

Več …

Strategija Evropa 2020 po državah

FusionMaps.

Evropa 2020

Evropa 2020 je strategija EU za prihodnje desetletje.
Svet se spreminja, zato potrebujemo pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo EU. Ti trije medsebojno povezani gospodarski vidiki bi morali EU in državam članicam omogočiti visoko zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo.

Evropska unija si je zastavila pet ambicioznih ciljev – na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja/energije, ki naj bi jih dosegla do leta 2020. Tudi vsaka država članica je za vsako posamezno področje določila svoje cilje. Strategija tako temelji na konkretnih ukrepih na ravni EU in vsake posamezne države članice.

Celotno besedilo strategije

Novice

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More