Cale de navigare

AA+A++Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărireHarta site-uluiHarta site-uluiRSSRSS

Highlights

Europa 2020 pe scurt

Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene.

Detalii

Roluri

Europa 2020 este o strategie la a cărei punere în aplicare participă deopotrivă instituţiile europene, statele membre şi partenerii sociali. Pentru ca Uniunea Europeană să ia măsurile de care este nevoie în vederea îndeplinirii obiectivelor...

Detalii

În acţiune: semestrul european

Semestrul european începe în momentul în care Comisia adoptă Analiza anuală a creşterii, de obicei către sfârşitul anului. Această analiză stabileşte priorităţile UE pentru anul următor în domeniul creşterii economice şi creării de locuri de muncă.

Detalii

Europa 2020 în ţara dumneavoastră

FusionMaps.

Europa 2020

Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani.
Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia - care urmează să fie îndeplinite până în 2020. Statele membre au adoptat propriile lor obiective naţionale în aceste domenii. Diverse acţiuni la nivel european şi naţional vin în sprijinul Strategiei.

Textul integral al Strategiei

Ştiri

More