Ścieżka nawigacji

AA+A++Wersja do drukuWersja do drukuMapa stronyMapa stronyRSSRSS

Highlights

Europa 2020 w skrócie

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Obejmuje ona o wiele więcej niż samo wyjście z kryzysu, z którym nadal boryka się wiele europejskich krajów.

Więcej na ten temat

Podział ról

W realizacji strategii „Europa 2020” uczestniczą zarówno instytucje europejskie, jak i państwa członkowskie oraz partnerzy społeczni. Na szczeblu unijnym osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” uzależnione jest od zaangażowania wszystkich...

Więcej na ten temat

Realizacja − semestr europejski

Semestr europejski rozpoczyna się wraz z przyjęciem przez Komisję rocznej analizy wzrostu gospodarczego, co z reguły ma miejsce pod koniec roku. W analizie tej określane są priorytety UE na najbliższy rok, mające zapewnić wzrost i większą liczbę miejsc pracy.

Więcej na ten temat

Europa 2020 w poszczególnych krajach

FusionMaps.

Europa 2020

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie.
W zmieniającym się świecie UE potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu. Równoległa praca nad tymi trzema priorytetami powinna pomóc UE i państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej.

Unia wyznaczyła sobie konkretny plan obejmujący pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację strategii.

Pełny tekst strategii

Aktualności

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More