AA+A++Printbare versiePrintbare versieSitemapSitemapRSSRSS

Highlights

Europa 2020 in een notendop

Europa 2020 is het tienjarenplan voor groei van de Europese Unie. Dit plan moet alleen de economische crisis overwinnen, maar ook de problemen van ons groeimodel aanpakken en de voorwaarden scheppen voor een ander soort groei...

Lees meer

Wie doet wat?

Europa 2020 is een gezamenlijke strategie van de EU-instellingen, de EU-landen en de sociale partners. Iedere EU-instelling heeft haar eigen rol bij het behalen van de Europa 2020-doelstellen.

Lees meer

Nu moet het gebeuren: het Europees semester

Het Europees semester begint wanneer de Commissie, meestal tegen het einde van het jaar, met haar jaarlijkse groeianalyse komt. Daarin staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.

Lees meer

Europa 2020 in uw land

FusionMaps.

Europa 2020

Europa 2020 is de groeistrategie van de EU voor de komende 10 jaar.
De EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang.

De EU heeft vijf ambitieuze doelstellingen vastgesteld, voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale samenhang en klimaat/energie, die ze tegen 2020 wil bereiken. Ieder EU-land heeft zijn nationale doelstellingen bepaald op elk van deze gebieden. Concrete maatregelen op EU- en nationaal niveau onderbouwen de strategie.

Volledige tekst van de strategie

Nieuws

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More