Mogħdija tan-navigazzjoni

AA+A++Verżjoni għall-printerVerżjoni għall-printerMappa tas-sitMappa tas-sitRSSRSS

Highlights

Ewropa 2020 fil-qosor

Ewropa 2020 hija l-istrateġija ta' għaxar snin tal-Unjoni Ewropea dwar l-iżvilupp. Għandha x'taqsam mhux biss ma' li negħlbu l-kriżi li qed tkompli taffettwa ħafna mill-ekonomiji tagħna.

Aqra aktar

Min jagħmel xiex?

Ewropa 2020 hija strateġija kondiviża bejn l-Istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati Membri u, l-imsieħba soċjali. Fil-livell tal-UE, kull istituzzjoni tal-UE għandha rwol biex tiżgura li l-UE qed tagħmel li tista' bil-għan li jintleħqu l-miri ta' Ewropa 2020 Fil-livell tal-Istati...

Aqra aktar

Mill-kliem għall-fatti: is-Semestru Ewropew

Is-semestru Ewropea jibda meta l-Kummissjoni tadotta l-istħarriġ annwali tagħha dwar it-tkabbir, normalment lejn tmiem is-sena, li jistipula l-prijoritajiet tal-UE għas-sena li jkun imiss għat-tisħiħ tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi.

Aqra aktar

Ewropa 2020 f'pajjiżek

FusionMaps.

Ewropa 2020

Ewropa 2020 hija l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir ekonomiku għall-għaxar snin li ġejjin.
F'dinja li qed tinbidel, irridu li l-UE ssir ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva. Dawn it-tliet prijoritajiet li jinfurzaw lil xulxin b'mod reċiproku għandhom jgħinu lill-UE u lill-Istati Membri jaslu għal-livelli għoljin ta' impjiegi, produttività u koeżjoni soċjali.

Konkretament, l-Unjoni stabbilixxiet 5 għanijiet ambizzjużi – dwar l-impjiegi, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali u l-klima/l-enerġija – li għandhom jintleħqu sal-2020. Kull Stat Membru adotta l-miri nazzjonali tiegħu f'kull qasam. Azzjonijiet konkreti fil-livelli nazzjonali u tal-UE jappoġġjaw l-istrateġija.

Test sħiħ tal-Istrateġija

Aħbarijiet

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More