Navigācijas ceļš

AA+A++Izdrukas versijaIzdrukas versijaVietnes plānsVietnes plānsRSSRSS

Highlights

Īsi un kodolīgi par “Eiropu 2020”

“Eiropa 2020” ir Eiropas Savienības desmit gadu izaugsmes stratēģija. Tā ir veltīta ne tikai tam, lai pārvarētu krīzi, kas patlaban skar daudzas valstis, bet aptver vēl vairākas citas jomas.

Plašāk

Kurš ko dara?

“Eiropa 2020” ir stratēģija, kas kopīga ES iestādēm, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem. ES līmenī katrai iestādei ir savs uzdevums, gādājot par to, lai ES ieturētu pareizo kursu virzienā uz “Eiropas 2020” mērķiem.

Plašāk

No vārdiem pie darbiem: Eiropas pusgads

Eiropas pusgads sākas tad, kad Komisija pieņem gada izaugsmes pētījumu, — parasti, tuvojoties gada beigām, — kurā noteiktas ES izaugsmes veicināšanas un darbavietu radīšanas prioritātes nākamajam gadam.

Plašāk

“Eiropa 2020” jūsu valstī

FusionMaps.

Eiropa 2020

“Eiropa 2020” ir ES izaugsmes stratēģija nākamajai desmitgadei.
Mainīgajā pasaulē ES ir jākļūst par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku. Šīs trīs savstarpēji papildinošās prioritātes noderēs ES un tās dalībvalstīm ceļā uz augsta līmeņa nodarbinātību, produktivitāti un sociālo kohēziju.

Jo īpaši Eiropas Savienība izvirzījusi piecus vērienīgus mērķus, kuri līdz 2020. gadam ir jāsasniedz nodarbinātībā, inovācijā, izglītībā, sociālajā integrācijā un enerģētikā (kā arī klimata pārmaiņu iegrožošanā). Katra dalībvalsts ir apstiprinājusi valsts mēroga mērķus katrā no šīm jomām. Stratēģijas pamatā ir konkrēti pasākumi ES un valstu līmenī.

Viss stratēģijas teksts

Jaunumi

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More