Naršymo kelias

AA+A++Spausdinti skirta versijaSpausdinti skirta versijaSvetainės struktūraSvetainės struktūraRSSRSS

Highlights

Apie strategiją „Europa 2020“ glaustai

„Europa 2020“ – tai Europos Sąjungos dešimties metų ekonomikos augimo strategija. Ja siekiama ne tik įveikti daugelyje valstybių narių tebesitęsiančią ekonomikos krizę,...

Daugiau apie tai

Kas už ką atsakingas

„Europa 2020“ yra bendra ES institucijų, valstybių narių ir socialinių partnerių strategija. Kiekviena ES institucija turi užtikrinti, kad ES padarytų viską, ko reikia strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti.

Daugiau apie tai

Įgyvendinimo priemonės: Europos semestras

Europos semestras prasideda, kai Komisija paskelbia metinę augimo apžvalgą –paprastai metų pabaigoje. Joje nustatomi ES kitų metų prioritetai, kuriais siekiama skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą.

Daugiau apie tai

„Europa 2020“ jūsų šalyje

FusionMaps.

Europa 2020

„Europa 2020“ – tai ateinančio dešimtmečio ES ekonomikos augimo strategija.
Kai pasaulyje taip viskas keičiasi, norime, kad ES ekonomika taptų pažangi, tvari ir integracinė. Šie trys vienas kitą papildantys prioritetai turėtų ES ir valstybėms narėms padėti pasiekti didelį užimtumą, našumą ir socialinę įtrauktį.

ES užsibrėžė penkis didelius užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties ir klimato bei energetikos sričių tikslus ir pasiryžo juos pasiekti iki 2020 m. Kiekviena valstybė narė nusistatė nacionalinius šių sričių tikslus. Strategija grindžiama konkrečiais ES ir nacionalinio lygmenų veiksmais.

Visas strategijos tekstas

Naujienos

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More