Navigacijski put

AA+A++PrintPrintSitemapSitemapRSSRSS

Highlights

Europa 2020 u nekoliko riječi

Europa 2020. desetogodišnja je strategija rasta Europske unije. Cilj joj je ne samo prevladati krizu koja i dalje utječe na većinu naših gospodarstava, već i popraviti nedostatke trenutačnog modela rasta…

Read more

Javno savjetovanje

U cilju stvaranja strategije rasta EU-a nakon krize navedenim pitanjima želimo prikupiti vaša mišljenja o poukama izvučenima iz prvih godina primjene strategije Europa 2020. i o elementima koje je potrebno uzeti u obzir u njezinom daljnjem razvoju.

Read more

Tko će što raditi

Europa 2020. zajednička je strategija EU-a, država članica i socijalnih partnera. Na razini EU-a uloga je svake institucije osigurati da EU poduzme nužne korake kako bi ostvario ciljeve strategije Europa 2020.

Read more

Kako ostvariti cilj: Europski semestar

Europski semestar počinje kada Komisija donese godišnji pregled rasta, obično pred kraj godine, u kojem se određuju prioriteti EU-a za sljedeću godinu za poticanje rasta i stvaranje radnih mjesta.

Read more

Europa 2020 u Vašoj državi

FusionMaps.

Europa 2020

Europa 2020 strategija je rasta EU-a za sljedeće desetljeće.
U svijetu koji se stalno mijenja želimo da EU ima pametno, održivo i inkluzivno gospodarstvo. Navedena tri prioriteta, koja se međusobno jačaju, trebala bi pomoći Europskoj uniji i državama članicama ostvariti visoke razine u području zapošljavanja, produktivnosti i kohezije.

Unija je, konkretno, postavila pet ambicioznih ciljeva: u području zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, socijalnog uključivanja i klime/energije koje je potrebno ostvariti do 2020. godine. Svaka je država članica prihvatila vlastite nacionalne ciljeve u svakom od navedenih područja. Strategiju određuju konkretne aktivnosti na razini EU-a i pojedinih država članica.

Cjeloviti tekst strategije

vijesti

  • 09/02/2016

  • 04/02/2016

  • 29/01/2016

More