Cosán nascleanúna

AA+A++Leagan clóLeagan clóLéarscáil suímhLéarscáil suímhRSSRSS

Highlights

An Eoraip 2020 i mbeagán focal

Eoraip 2020, sin straitéis fáis 10 mbliana an Aontais Eorpaigh. Ní le sárú na géarchéime atá ag cur isteach ar chuid mhaith dár ngeilleagair amháin a bhaineann sí. Aghaidh a thabhairt ar na learanna atá inár samhail fáis,...

Léigh a thuilleadh

Cé a dhéanann cén rud

Straitéis is ea Eoraip 2020 a roinntear idir na hinstitiúidí Eorpacha, na ballstáit agus na comhpháirtithe sóisialta. Ag leibhéal an AE, tá ról ag gach institiúid lena chinntiú go bhfuil an ghníomhaíocht is gá ar siúl ag an AE chun spriocanna Eoraip 2020 a...

Léigh a thuilleadh

É a thabhairt i gcrích: an Seimeastar Eorpach

Tosaíonn an Seimeastar Eorpach nuair a ghlacann an Coimisiún a Shuirbhé Bliantúil ar Fhás, rud a leagann síos tosaíochtaí an AE don bhliain romhainn chun fás is cruthú post a threisiú, thart ar dheireadh na bliana de ghnáth.

Léigh a thuilleadh

An Eoraip 2020 i do thírse

FusionMaps.

Eoraip 2020

Is é Eoraip 2020 straitéis fáis an AE do na deich mbliana amach romhainn.
Sa domhain claochlaithe seo, táimid ag iarraidh go mbeidh geilleagar an AE cliste, inbhuanaithe agus uileghabálach. Ba cheart go gcabhróidh na trí thosaíocht sin, a chomhthreisíonn a chéile, leis an AE agus na Ballstáit rátaí arda fostaíochta, táirgiúlachta agus comhtháthaithe shóisialta a spreagadh.

Tá cúig chuspóir uaillmhianacha leagtha amach ag an AE – ar fhostaíocht, ar nuáil, ar oideachas, ar chuimsiú sóisialta agus ar aeráid/ar fhuinneamh – le sroicheadh faoi 2020. Tá a spriocanna náisiúnta féin ag gach Ballstát sna réimsí sin. Tá gníomhachtaí nithiúla ag léibhéal an AE agus ag an léibhéal náisiúnta mar bhunús ag an straitéis.

Téacs iomlán na straitéise

Nuacht

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More