AA+A++TrükiversioonTrükiversioonSaidi skeemSaidi skeemRSSRSS

Highlights

Euroopa 2020 ülevaade

Strateegia „Euroopa 2020”on Euroopa Liidu kümne aasta majanduskasvu strateegia. See tähendab enamat, kui lihtsalt väljumist kriisist, mis tekitab jätkuvalt probleeme paljudele meie majandustele.

Lugege täiendavalt

Kes mida teeb?

Strateegiat „Euroopa 2020” jagavad nii Euroopa institutsioonid, liikmesriigid kui ka sotsiaalpartnerid. ELi tasandil on igal Euroopa institutsioonil oma osa selle tagamisel, et EL liiguks õiges suunas strateegiaga „Euroopa 2020” kehtestatud eesmärkide...

Lugege täiendavalt

Eesmärkide saavutamine: Euroopa poolaasta

Euroopa poolaasta algab siis, kui komisjon võtab vastu iga-aastase majanduskasvu analüüsi (tavaliselt aasta lõpu poole), milles määratakse kindlaks järgmise aasta ELi prioriteedid majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks.

Lugege täiendavalt

Euroopa 2020 teie liikmesriigis

FusionMaps.

Euroopa 2020

Euroopa 2020 on ELi majanduskasvu strateegia eelolevaks kümnendiks.
Meie eesmärk on muta EL muutuvas maailmas arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduseks. Nimetatud kolm üksteist täiendavat prioriteeti peaksid aitama ELil ja liikmesriikidel saavutada suure tööhõive, tootlikuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse.

EL on seadnud viis ambitsioonikat eesmärki seoses tööhõive, innovatsiooni, hariduse, sotsiaalse kaasatuse ja kliima/energeetikaga. Need tuleb täita 2020. aastaks. Iga liikmesriik on igas nimetatud valdkonnas vastu võtnud oma riiklikud eesmärgid. Strateegiat toetavad konkreetsed ELi ja liikmesriikide tasandil võetavad meetmed.

Strateegia terviktekst

Uudised

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More