AA+A++PrintversionPrintversionOversigtOversigtRSSRSS

Highlights

Europa 2020 – kort fortalt

Europa 2020 er EU's tiårige vækststrategi. Den handler ikke kun om at overvinde den krise, der stadig lammer store dele af vores økonomi. Strategien skal også takle bristerne i vores vækstmodel og skabe de rette forudsætninger for en anden slags...

Læs mere

Hvem gør hvad?

Europa 2020 er en fælles strategi for EU-institutionerne, medlemslandene og arbejdsmarkedets parter. Hver enkelt EU-institution skal gøre sit for at sørge for, at EU når Europa 2020-målene.

Læs mere

Hvordan kommer vi videre? Det europæiske semester

Det europæiske halvår starter, når Kommissionen fremlægger sin årlige vækstundersøgelse, hvilket normalt sker mod slutningen af året. Vækstundersøgelsen beskriver, hvordan EU vil sætte skub i vækst og beskæftigelse i det kommende år.

Læs mere

Europa 2020 i dit land

FusionMaps.

Europa 2020

Europa 2020 er EU’s vækststrategi for det kommende årti.
I en verden i forandring, ønsker vi, at EU skal blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi. Disse tre gensidigt forstærkende prioriteter skal hjælpe EU og medlemslandene med at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed.

Helt konkret har EU fastsat fem ambitiøse mål – for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social integration og klima/energi – der skal nås inden 2020. Hvert medlemsland har selv fastsat sit eget nationale mål på hvert af disse områder. Konkrete tiltag på EU-plan og internationalt plan understøtter strategien.

Strategiens fulde ordlyd

Nyheder

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More