AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európa 2020 na Slovensku

Hospodárska situácia a výhľad

Oživenie slovenského hospodárstva po kríze bolo jedným z najrýchlejších v EÚ. Podľa prognózy Komisie zo zimy 2016 sa predpokladá, že reálny HDP v roku 2015 narástol o 3,5 % v dôsledku rozsiahlych výdavkov domácností a rastúcej investičnej činnosti. Investície profitovali zo zintenzívneného čerpania finančných prostriedkov EÚ, keďže možnosť využiť financovanie dostupné v rámci programového obdobia 2007 – 2013 sa chýlila ku koncu. Spotrebe domácností prialo zlepšenie podmienok na trhu práce, stabilný rast miezd, klesajúce ceny a priaznivé úverové podmienky.

Celú analýzu hospodárstva Slovenska si môžete prečítať v správe o krajine 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Porovnanie Slovenska s inými členskými štátmi EÚ v kľúčových oblastiach

 


 

Odporúčania 2015 v skratke

Komisia vydala štyri odporúčania pre jednotlivé krajiny určené Slovensku, aby tak pomohla zlepšiť jeho hospodársku výkonnosť. Týkajú sa týchto oblastí: daňový systém a zdravie trh práce vzdelávanie investície do infraštruktúry.

 


 

Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra pre Slovensko