AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Uresničevanje strategije Evropa 2020 v Sloveniji

Gospodarske razmere in napovedi

Slovensko gospodarstvo je v letu 2015 še naprej močno raslo. Izboljšanje gospodarske rasti v letu2015 je ocenjeno na 2,5 %, potem ko je v letu2014 znašalo 3 %. Okrevanje, ki se je začelo leta2014, je prvotno poganjal močan izvoz, ki ga jepodpirala izboljšana stroškovna konkurenčnost.Nato so se temelji okrevanja razširili, ko se jezaradi izboljšanja trga dela pospešila rast zasebnepotrošnje, kar je povečalo zaupanje potrošnikov,hkrati pa so bile cene energije še naprej nizke.Tudi naložbe v infrastrukturne projekte, ki jihsofinancira EU, so pripomogle k spodbujanju rasti,zasebne naložbe pa so začele kazati prve znakeokrevanja. Po ocenah se je primanjkljaj sektorjadržava leta 2015 zmanjšal na 2,9 % BDP, deležjavnega dolga v BDP pa se je po ocenah povečalna 83,5 %.

Poglobljeni gospodarski pregled 2016

Slovenija se sooča z makroekonomskimi neravnotežji. Njene ranljivosti so šibkosti v bančnem sektorju, zadolženost podjetij in fiskalna tveganja. Zunanje obveznosti se še naprej zmanjšujejo, bančni sektor se je stabiliziral in ranljivosti v podjetniškem sektorju se rešujejo prek poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Pritiski razdolževanja se zmanjšujejo, vendar še vedno vplivajo na naložbe podjetij in obete glede okrevanja gospodarstva. Poslovno okolje še vedno ovira upravno breme. Sprejeti so bili ukrepi politik glede upravljanja „slabe banke“ in pomemben napredek je bil dosežen v zvezi z upravljanjem podjetij v državni lasti. Nasprotno je bil napredek pri zmanjševanju upravnega bremena omejen, strategija za neposredne tuje naložbe pa še ni izvedena v celoti. Sprejeti je treba dodatne ukrepe, da bi se začel dolg vzdržno zmanjševati.

Celotna analiza ekonomske politike Slovenije v poročilu za leto 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Primerjava Slovenije z drugimi državami EU: ključna področja English (en)

 


 

Priporočila Evropske komisije za Slovenijo 2015

Evropska komisija je za Slovenijo izdala štiri priporočila, ki naj bi ji pomagala do večje gospodarske uspešnosti. Zadevajo naslednja področja: javne finance, pokojnine in zdravstvo; trg dela in določanje plač; finančni sektor in MSP; sodstvo.

 


 

Dokumenti evropskega semestra za Slovenijo