AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Uresničevanje strategije Evropa 2020 v Sloveniji

Gospodarske razmere in napovedi

Potem ko se je slovensko gospodarstvo med letoma 2008 in 2013 skrčilo za več kot 9 odstotkov, se je v letu 2014 ponovno močno okrepilo. Realni BDP se je leta 2014 po ocenah povečal, rast pa naj bi zabeležil tudi leta 2015 in 2016. Gospodarska rast je temeljila predvsem na izvozu, vendar je začelo okrevati tudi domače povpraševanje. Povečanje izdatkov za naložbe je temeljilo predvsem na infrastrukturnih gradbenih projektih, financiranih s sredstvi EU, medtem ko so naložbe zasebnega sektorja še vedno skromne. Slovenija je od leta 2013 povečala izvozni tržni delež in še okrepila presežek na tekočem računu plačilne bilance. Stopnja brezposelnosti ostaja pod povprečjem EU in se bo predvidoma še znižala. Javni dolg bo v srednjeročnem obdobju postopno še naraščal.

Poglobljeni gospodarski pregled 2015

Slovenija se sooča z makroekonomskimi neravnotežji, ki zahtevajo odločne ukrepe politike in posebno spremljanje. Uravnoteženje javnih financ poteka in na splošno se ocenjuje, da so odločni ukrepi politike ter izboljšanje izvoza in pogojev za gospodarsko rast zmanjšali tveganja v primerjavi z lanskim letom, zlasti tista, ki so povezana z vzdržnostjo zunanjega dolga. Vendar slabo upravljanje podjetij, visok delež državnega lastništva, še vedno visoka zadolženost podjetij in naraščajoč javni dolg pomenijo tveganja za finančno stabilnost in gospodarsko rast ter si zaslužijo posebno pozornost. Komisija meni, da neravnotežja niso več čezmerna, vendar jih je treba še naprej natančno spremljati. Komisija je zato februarja 2015 ublažila zahteve iz postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Celotna analiza ekonomske politike Slovenije v poročilu za leto 2015 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Primerjava Slovenije z drugimi državami EU: ključna področja

 


 

Priporočila Evropske komisije za Slovenijo 2015

Evropska komisija je za Slovenijo izdala štiri priporočila, ki naj bi ji pomagala do večje gospodarske uspešnosti. Zadevajo naslednja področja: javne finance, pokojnine in zdravstvo; trg dela in določanje plač; finančni sektor in MSP; sodstvo.

 


 

Dokumenti evropskega semestra za Slovenijo