AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Strategia Europa 2020 în România

Situația economică actuală și perspective

Creșterea economică a fost semnificativă în ultimii trei ani, aceasta lărgindu-și treptat baza. În urma crizei financiare din 2009, economia României s-a stabilizat cu sprijinul programelor de asistență financiară UE-FMI. Începând din 2013, aceasta s-a extins puternic, motoarele creșterii trecând, treptat, de la exporturile nete la cererea internă. Consumul privat și-a revenit la nivelul maxim de după 2008, pe fondul creșterii veniturilor disponibile ale gospodăriilor, fiind impulsionat de majorarea puternică a salariilor și de inflația negativă. Investițiile s-au redresat mai încet, însă s-au apropiat de ratele de creștere din perioada anterioară crizei. Pe de altă parte, cererea internă solidă încurajează importurile, însă deficitul de cont curent s-a mărit doar marginal în anul precedent, întrucât cotele de piață ale exporturilor au continuat să crească, în special în sectorul serviciilor. Se așteaptă ca stimulentele fiscale să impulsioneze creșterea peste potențial a PIB-ului real în perioada 2016-2017. Aceste măsuri, combinate cu accelerarea creșterii salariilor, vor adăuga și mai multă presiune asupra cererii interne, care este deja solidă. În același timp, măsurile de politică referitoare la partea de ofertă a economiei, cum ar fi investițiile în inovare și în infrastructură sau îmbunătățirile aduse mediului de afaceri și administrației publice, rămân limitate. Principala provocare va fi aceea de a asigura o creștere economică echilibrată și durabilă în viitor.

 


 

Analiză economică detaliată pentru 2016

România nu se confruntă cu dezechilibre macroeconomice. Riscurile sunt legate de nivelul ridicat al datoriei externe nete, de vulnerabilitățile sectorului bancar și de o politică fiscală prociclică, la care se adaugă creșterea semnificativă a salariilor. În contextul consolidării redresării, datoria externă netă a scăzut față de nivelul ridicat înregistrat anterior. Cu sprijinul Comisiei, au fost adoptate măsuri pentru consolidarea sectorului financiar. Sectorul bancar este în prezent bine capitalizat și dispune de lichidități, dar stabilitatea sa este amenințată de mai multe inițiative legislative aflate în prezent în discuție. Au fost majorate salariile din sectorul public și salariul minim și au fost puse în aplicare reduceri fiscale. Acest lucru prezintă riscul ca politica bugetară să devină prociclică.

Citiți analiza completă a economiei României în raportul de țară din 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Vedeți cum se prezintă România în domenii-cheie, în comparație cu alte state membre ale UE. English (en)

 


 

Recomandările din 2015 pe scurt

Comisia a adresat patru recomandări specifice României pentru a o ajuta să își îmbunătățească performanțele economice. Acestea vizează următoarele domenii: implementarea programelor; finanțele publice, impozitarea și pensiile; piața forței de muncă, stabilirea salariilor, educația și sănătatea; întreprinderile de stat.

 


 

Documente privind semestrul european pentru România