AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

„Europa 2020” w Polsce

Sytuacja i perspektywy gospodarcze

Polska gospodarka wciąż rozwija się stabilnie. Przewiduje się, że w latach 2016 i 2017 napędzany popytem krajowym realny PKB będzie rósł w szybkim tempie wynoszącym 3½ % rocznie, czyli znacznie powyżej średniej UE. Te lata dobrego wzrostu będą stanowić kontynuację długiego okresu nieprzerwanej ekspansji gospodarczej, sięgającego w przeszłość aż do 1992 r. – Polsce, jako jedynemu państwu UE, udało się uniknąć recesji podczas światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, który wybuchł w 2007 r.

Przeczytaj pełną analizę sytuacji polskiej gospodarki w sprawozdaniu Komisji z 2016 r. pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Sprawdź, jak plasuje się Polska w najważniejszych obszarach w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE English (en)

 


 

Zalecenia z 2015 r. w skrócie

Komisja wydała w odniesieniu do Polski cztery zalecenia, które mają pomóc w polepszeniu wyników polskiej gospodarki. Zalecenia obejmują następujące obszary: finanse publiczne emerytury i podatki rynek pracy inwestycje kolejowe.

 


 

Semestr europejski – dokumenty dotyczące Polski