AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

„Europa 2020” w Polsce

Sytuacja i perspektywy gospodarcze

Polska zniosła kryzys gospodarczy i jego następstwa bardzo dobrze, a realny PKB od 2008 r. wzrósł ogółem o 19 proc., co w skali UE stanowi absolutny wyjątek. W 2014 r. popyt wewnętrzny znowu zaczął wzrastać, stając się głównym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy (wcześniej był to handel zagraniczny). Po kilku latach umiarkowanego wzrostu w 2014 r. nastąpił znaczny spadek stopy bezrobocia, a wskaźnik zatrudnienia się poprawił. W 2014 r. inflacja zmalała, a na 2015 r. przewidywany jest jej nieznaczny wzrost. W 2013 r. zmniejszył się deficyt obrotów bieżących, co było pochodną odnotowywanych przez kilka lat z rzędu nadwyżek handlowych. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych stopniowo się zmniejsza, jednak od 2008 r. przewyższa zalecany przez UE próg 3 proc. PKB. Dług utrzymuje się poniżej progu wynoszącego 60 proc. PKB.

Przeczytaj pełną analizę sytuacji polskiej gospodarki w sprawozdaniu Komisji z 2015 r. pdf - 476 KB [476 KB] English (en)

Sprawdź, jak plasuje się Polska w najważniejszych obszarach w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE

 


 

Zalecenia z 2015 r. w skrócie

Komisja wydała w odniesieniu do Polski cztery zalecenia, które mają pomóc w polepszeniu wyników polskiej gospodarki. Zalecenia obejmują następujące obszary: finanse publiczne emerytury i podatki rynek pracy inwestycje kolejowe.

 


 

Semestr europejski – dokumenty dotyczące Polski