AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europa 2020 in Nederland

Economische situatie en vooruitzichten

 

De economie van Nederland draagt nog de sporen van de crisis. Eerst vertoonde de economische output in 2009 een scherpe daling onder invloed van de ineenstorting van de buitenlandse handel en de investeringen in vaste activa, daarna vond vanaf 2010 een korte opleving plaats en vervolgens viel het bbp in 2012 en 2013 opnieuw terug. Tegelijk met de investeringen in vaste activa vertoonde ook de particuliere consumptie een teruggang, die werd verergerd door de forse inzinking op de huizenmarkt vanaf 2010 en door de toenemende onzekerheid over de pensioenuitkeringen en de hoogte van de premies in het omvangrijke nationale pensioenstelsel van de tweede pijler. De littekens van de recente crisis zijn nog zichtbaar in de bestedingen van de huishoudens en in de omvang van de investeringen in vaste activa, die in het vierde kwartaal van 2015 respectievelijk nog 3 % en 5,5 % onder de piek van voor de crisis lagen.

 


 

Diepgaande economische analyse 2016

 

Nederland ondervindt macro-economische onevenwichtigheden. Het grote en aanhoudende overschot op de lopende rekening heeft grensoverschrijdende relevantie. In dit overschot komen vooral structurele aspecten van de economie en het beleidskader voor niet-financiële vennootschappen tot uiting. De sector huishoudens wordt gekenmerkt door een groot schuldvolume en behoeften aan schuldafbouw. Het overschot op de lopende rekening is sinds 2013 licht afgenomen door betere cyclische voorwaarden, maar de schuldafbouw bij huishoudens draagt ertoe bij dat het overschot op de lopende rekening op dit hoge niveau gehandhaafd blijft. Maatregelen zijn genomen om dit proces van schuldafbouw bij huishoudens te ondersteunen, maar de infasering verloopt traag. Een pakket belastingmaatregelen moet de consumptie versterken en zo bijdragen tot een afnemend overschot in 2016.

Lees de volledige analyse van de Nederlandse economie in 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Bekijk hoe Nederland scoort op enkele kernthema's in vergelijking met andere EU-lidstaten English (en)

 


 

Aanbevelingen 2015 in het kort

De Commissie heeft Nederland drie specifieke aanbevelingen gedaan om het land te helpen zijn economische prestaties te verbeteren. Ze hebben betrekking op de investeringen in innovatie, huisvesting en pensioenen.

 


 

Europees semester: documenten over Nederland