AA+A++Verżjoni għall-printerMappa tas-sitRSSRSS

Ewropa 2020 f'Malta

Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż huma dokumenti mħejjija mill-Kummissjoni Ewropea għal kull Stat Membru. Janalizzaw is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż u jipprovdu rakkomandazzjonijiet dwar miżuri li l-pajjiż għandu jadotta tul it-18-il xahar ta' wara. Ikopru l-kwistjonijiet partikolari li dak l-Istat Membru jkun qed iħabbat wiċċu magħhom f'ħafna oqsma: l-istat tal-finanzi pubbliċi, riformi fis-sistemi tal-pensjoni, miżuri biex jinħolqu l-impjiegi u jingħeleb il-qgħad, sfidi fl-edukazzjoni u l-innovazzjoni, effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika, kompetizzjoni eċċ. L-adozzjoni aħħarija tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż imħejjija mill-Kummissjoni ssir fl-ogħla livell mill-mexxejja nazzjonali fil-Kunsill Ewropew.


Ħarsa ġenerali

Il-PDG reali f'Malta reġa' qabeż lura fl-2013 u l-pajjiż għandu jesperjenza tkabbir ekonomiku qawwi anki fl-2014, minħabba domanda domestika. L-attività ekonimika mistennija tkompli takkomoda espanzjoni fil-forza tal-ħaddiema b'żieda relattivament qawwija fl-impjieg, filwaqt li r-rata tal-qgħad mistennija tibqa' stabbli. Il-Kunsill fetaħ Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv ġdida għal Malta bbażata kemm fuq id-defiċit kif ukoll fuq id-dejn f'Ġunju 2013. Abbażi tar-reviżjoni fil-fond tal-2014, ippreżentata fil-5 ta' Marzu 2014, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-isfidi makroekonomiċi f'Malta m'għadhomx jikkostitwixxu riskji makroekonomiċi sostanzjali.

Malta għamlet progress fir-rispons għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż tal-2013. Sar progress sostanzjali fl-implimentazzjoni tal-miżuri li jappoġġjaw il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u t-tisħiħ tal-istabilità finanzjarja. Sar ukoll xi progress fir-rigward tal-irranġar tad-defiċit eċċessiv, it-titjib ta' riżultati fl-edukazzjoni, ir-riforma tas-sistema ġudizjarja u t-titjib tal-effiċjenza tal-proċeduri ta' xiri pubbliku. Madankollu, ħafna mir-riformi se jkollhom impatt fiż-żmien medju u twil biss. Il-progress fit-tnaqqis tad-dipendenza fuq iż-żejt importat kien limitat, u ma ttieħdu ebda passi sinifikanti biex jiġu riformati s-sistemi tal-pensjoni u tal-kura tas-saħħa sabiex jiġi żgurat li dawn ikunu sostenibbli fit-tul.

Hi meħtieġa aktar azzjoni politika li tindirizza l-isfidi li jeżistu f'Malta, b'mod partikolari biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi u biex ikomplu jitqajmu t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. Ara kif Malta titqabbel ma' Stati Membri oħra tal-UE f'oqsma ewlenin English (en) .


Ir-rakkomandazzjonijiet 2014 tal-Kummissjoni Ewropea fil-qosor

Il-Kummissjoni ħarġet ħames rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż lil Malta biex tgħinha ttejjeb il-prestazzjoni ekonomika tagħha. Dawn l-oqsma huma: il-finanzi pubbliċi u t-tassazzjoni; il-pensjonijiet u l-kura tas-saħħa; is-suq tax-xogħol, l-edukazzjoni u t-taħriġ; l-enerġija; l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika u l-aċċess għall-finanzi.


Dokumenti tas-Semestru Ewropew