AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

„Europa 2020“ Lietuvoje

Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos – tai Europos Komisijos kiekvienai valstybei narei rengiami dokumentai, kuriuose analizuojama jų ekonominė padėtis ir pateikiama konkrečių rekomendacijų dėl priemonių, kurių jos turėtų imtis per kitus 18 mėnesių. Jos skirtos konkrečioms problemoms spręsti, kurios valstybėms narėms yra iškilusios įvairiausiose srityse: viešųjų finansų būklės, pensijų sistemų reformos, darbo vietų kūrimo ir nedarbo mažinimo priemonių, švietimo ir inovacijos problemų, viešojo administravimo efektyvumo, konkurencijos ir t. t. Komisijos parengtas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas aukščiausiuoju lygiu galutinai patvirtina šalių vadovai per Europos Vadovų Tarybos susitikimą.


Šalies apžvalga

2014 m. Lietuvos ekonomikos rodikliai turėtų išlikti teigiami. Kadangi nedarbas šiais metais turėtų toliau mažėti, manoma, kad pasitikėjimas išliks didelis, todėl investicijos ir vartotojų aktyvumas turėtų taip pat didėti.

Per pastaruosius dvylika mėnesių įgyvendindama 2013 m. konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas Lietuva padarė tam tikrą pažangą. Pažanga padaryta viešųjų finansų, mokestinių prievolių vykdymo ir valstybės valdomų įmonių reformų srityse. Lietuva taip pat pasistūmėjo pirmyn diegdama pensijų kaupimo ir socialinės paramos priemones, taip pat stiprindama būsto renovacijos ir energijos tinklų sujungimo spartinimo priemones.

Vis dėlto reikėtų daugiau pastangų siekiant pertvarkyti mokesčių sistemą ir pagerinti mokestinių prievolių vykdymą bei fiskalinį tvarumą. Taip pat ir toliau labai svarbu mažinti nedarbą ir socialinę atskirtį, gerinti švietimo kokybę ir efektyvumą. Svarbiausių sričių Lietuvos rodiklių palyginimas su kitomis ES valstybėmis narėmis English (en) .


Glausta 2014 m. Europos Komisijos rekomendacijų apžvalga

Komisija Lietuvai pateikė šešias rekomendacijas, kaip pagerinti ekonominius rodiklius. Jos susijusios su šiomis sritimis: viešaisiais finansais, pensijų reforma, darbo rinka, socialine įtrauktimi, valstybės įmonėmis, energetika.


Europos Semestro dokumentai