AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

“Eiropa 2020” Latvijā

Ekonomikas situācija un prognozes

Pēc ekonomikas attīstības tempa palēninājuma 2014. gadā Latvijas ekonomikas izaugsmes temps varētu atkal paātrināties 2015. un 2016. gadā. Paredzams, ka 2015.–2016. gadā galvenais izaugsmes dzinējspēks būs iekšzemes pieprasījums. Tiek lēsts, ka nākamajos divos gados samazināsies bezdarbs, jo būs neliels darbaspēka pieprasījuma pieaugums. Inflācija 2015. un 2016. gadā, visticamāk, saglabāsies zemā līmenī, atspoguļojot naftas cenu ietekmi. Paredzams, ka imports pēc apjoma pieaugs ātrāk nekā eksports, taču tekošā konta deficīts, šķiet, saglabāsies salīdzinoši mazs sakarā ar ieguvumiem tirdzniecības nosacījumos. Vispārējās valdības budžeta deficīts 2015. un 2016. gadā joprojām būs mazs, un līdz 2016. gadam samazināsies valsts parāds.

Lasiet pilnu Latvijas ekonomikas analīzi valsts 2015. gada ziņojumā pdf - 518 KB [518 KB] English (en)

Sk. Latvijas sniegumu svarīgākajās jomās salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm.

 


 

2015. gada ieteikumi īsumā

Komisija Latvijai ir sniegusi četrus ieteikumus, kas palīdzēs tai uzlabot ekonomiskos rezultātus. Tie attiecas uz šādām jomām: publiskās finanses, izglītība, pētniecība un inovācija, darba tirgus un veselība, valsts pārvaldes un tieslietu sistēma.

 


 

Eiropas pusgada dokumenti, kas attiecas uz Latviju