AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Europa 2020 u Hrvatskoj

Posebne preporuke po državama

Posebne preporuke po državama članicama dokumenti su koje Europska komisija priprema za svaku državu, analizirajući njezinu gospodarsku situaciju i dajući preporuke za mjere koje bi država trebala usvojiti tijekom sljedećih 18 mjeseci. Prilagođene su određenim problemima s kojima se suočava svaka država i obuhvaćaju širok raspon tema: stanje javnih financija, reforme mirovinskog sustava, mjere za stvaranje radnih mjesta i borbu protiv nezaposlenosti, izazove u području obrazovanja i inovacija itd. Konačno prihvaćanje Posebnih preporuka po državama članicama koje priprema Komisija na najvišoj razini vrše nacionalni voditelji u Vijeću Europe. Hrvatska je ostvarila punopravno članstvo u Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine. Sudjelovala je u Europskom semestru za 2013.g. na dragovoljnoj i neformalnoj osnovi.


Pregled države

Hrvatske su vlasti u 2012. godini usvojile nekoliko reformskih mjera. Vlada je, posebice, poduzela dodatne korake za premještanje poreznog opterećenja na poreze koji manje štete rastu i uvela mjere protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Osim toga, prihvaćen je i novi zakon radi lakšeg razrješavanja problema nenaplativih kredita, a postignut je i određeni napredak u području smanjenja visokih troškova za osnivanje poduzeća. Mjere za povećanje fleksibilnosti tržišta rada, jačanje sustava obrazovanja i smanjenja administrativnog opterećenja poduzeća trenutno su u fazi razrade. U drugim su područjima reformski napori skromniji, posebno kada je riječ o smanjenju prikrivenih obveza i fragmentacije mirovinskog sustava, poboljšanja učinkovitosti pravosuđa i unaprjeđivanja mehanizama za sprječavanje korupcije u javnoj upravi.

Hrvatska se suočava s važnim izazovima. Nakon pet godina recesije, poticanje rasta i povećanje broja radnih mjesta te istovremena kontrola fiskalne konsolidacije predstavljaju glavni kratkoročni izazov, dok su poboljšanje konkurentnosti i jačanje povjerenja u financijski sektor ključne zadaće za srednjoročno razdoblje. Hrvatska će morati uložiti dodatne napore u smanjenje visokog proračunskog deficita i rješavanje obveza poduzeća u državnom vlasništvu te istovremeno zaštititi ulaganja i druge rashode kojima se potiče rast. Jedan je od ciljeva i povećanje učinkovitosti oporezivanja. Država mora hitno poduzeti odgovarajuće mjere i u borbi protiv rigidnost tržišta rada i nepovoljnog poslovnog okruženja.


Dokumenti koji se odnose na Europski semestar