AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Europa 2020. u Hrvatskoj

Gospodarsko stanje i izgledi

 

Hrvatska je u 2015. napokon izašla iż šestogodišnje recesije. Trajan rast zabilježen u godinama prije krize temeljio se na neodrživim pokretačima. Potrošnja potaknuta kreditima I procvat ulaganja uzrokovali su akumulaciju znatnih domaćih i vanjskih obveza, uglavnom u stranoj valuti, a u javnim financijama provodila se pretežno prociklička politika. Hrvatska je stoga u krizu ušla s manjkom manevarskog prostora te se prilagodba oslanjala uglavnom na unutarnju devalvaciju. Ograničena izvozna osnovica Hrvatske te istodobno gospodarsko usporavanje njezinih glavnih trgovinskih partnera smanjila je koristi od povećane konkurentnosti. Realni BDP se od 2008. do 2014. smanjio za više od 12 %, a nezaposlenost se naglo povećala s manje od 9 % na više od 17 %. Stanje se počelo popravljati krajem 2014. te je tijekom 2015. rast realnog BDPa nadmašio očekivanja. Trenutačna su očekivanja da se gospodarska aktivnost u 2015. povećala za 1,8 %. Vanjski je sektor imao dobre rezultate i Hrvatska je vratila dio izgubljenih tržišnih udjela. Rast je, međutim, bio potaknut uglavnom oporavkom potrošnje i donekle ulaganja.


Dubinska gospodarska analiza 2016.

 

Hrvatska bilježi prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Slabe točke povezane su s visokom razinom javnog, korporativnog i vanjskog duga u kontekstu visoke nezaposlenosti. Skromnim gospodarskim oporavkom trebalo bi se olakšati razduživanje korporativnog sektora, a poboljšanje salda tekućeg računa trebalo bi doprinijeti smanjenju vanjskih obveza, ali očekuje se nastavak rasta javnog duga. Bankarski sektor i dalje bilježi visoku razinu loših kredita i nisku profitabilnost. Potrebni su jači napori u cilju konsolidacije te poboljšanja u fiskalnom upravljanju. Iako su poduzete mjere za poboljšanje stečajnog okvira i povećanje fleksibilnosti tržišta rada, i dalje su znatni nedostatci u okviru politika, za što su potrebne posebne mjere politika, osobito u pogledu upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu, učinkovitosti javne uprave i rješavanja loših kredita.

Cijelu analizu hrvatskoga gospodarstva pročitajte u izvješću za Hrvatsku za 2016. pdf - 2 MB [2 MB] English (en)


 

Sažete preporuke za 2015.

Komisija je izradila šest preporuka za Hrvatsku kojima joj nastoji pomoći da poboljša svoje rezultate u gospodarstvu. Preporukama su obuhvaćena sljedeća područja: javne financije i oporezivanje, mirovine i zdravstvo, tržište rada i određivanje plaća, javna uprava i državna poduzeća, uslužni sektor i pravosudni sustav, insolventnost i financijski sektor.

 


 

Dokumenti o Europskom semestru za Hrvatsku