AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Eurooppa 2020 -strategia Suomessa

Talouden tila ja näkymät

 

Suomen kokonaistuotanto pysyttelee edelleen kriisiä edeltänyttä tasoa alhaisempana. Vuoden 2009 jyrkän alamäen jälkeen talous elpyi vuosina 2010 ja 2011, mutta viennin ja investointien supistumista ei pystytty korjaamaan. Suomen rahoitusjärjestelmä oli kuitenkin vakaa, ja valtionvelkakriisin alkaessa Suomea pidettiin turvallisena sijoituskohteena. Vuonna 2012 Suomi vajosi takaisin taantumaan, joka kesti vuoteen 2014. Kokonaistuotannon ennustetaan kääntyneen nousuun vuonna 2015. Vuosiksi 2016 ja 2017 odotetaan vaimeaa elpymistä, ja työttömyyden odotetaan lähivuosina pysyttelevän yli 9 prosentissa.

 


 

Perusteellinen tarkastelu 2016

 

Suomen makrotaloudessa on epätasapainoja. Suomi on menettänyt kilpailukykyään, mikä liittyy keskeisten alojen ja yritysten alamäkeen sekä tuottavuuden kasvua nopeampaan palkkojen nousuun. Tämä on johtanut vaihtotaseen voimakkaaseen heikkenemiseen. Yksityinen velka on suuri, mikä voi aiheuttaa haavoittuvuutta, vaikka rahoitussektori onkin vakaa. Kustannuskilpailukyky on alkanut vähitellen parantua, ja vientimarkkinaosuuksien menettäminen on hidastunut. Vaihtotase on kääntymässä ylijäämäiseksi. Velan vähentämispaineiden odotetaan pysyvän vähäisinä. Työmarkkinaosapuolet ovat sopineet maltillisista palkankorotuksista, ja on käynnistetty hankkeita korkean teknologian alojen kasvun piristämiseksi ja viennin edistämiseksi. Viimeaikaiset asuntolainoihin kohdistetut toimenpiteet saattavat rajoittaa kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvua.

Ks. Suomea koskeva vuoden 2016 maaraportti pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)

Suomen ja muiden EU-maiden taloudellisen tilanteen vertailu keskeisimmillä aloilla English (en)

 


 

Vuoden 2015 suositukset

Komissio on antanut Suomelle neljä maakohtaista suositusta, joiden tavoitteena on auttaa Suomea parantamaan taloutensa suorituskykyä. Suositukset koskevat seuraavia aloja: julkinen talous, eläkkeet ja terveydenhuolto, työmarkkinat ja palkanmuodostus, vähittäiskauppa.

 


 

Suomea koskevat EU-ohjausjakson asiakirjat