Η εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην Ελλάδα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και εντάσσει τους γενικότερους στόχους της ΕΕ σε εθνικούς στόχους στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων – ένα έγγραφο που παρουσιάζει τις πολιτικές και τα μέτρα της χώρας για τη διατήρηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων υποβάλλεται παράλληλα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Σύγκλισης, στο οποίο καθορίζονται τα δημοσιονομικά σχέδια της χώρας για τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια.

  • Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

GDP per head

Ελλάδα

GDP per head

Gross domestic product (GDP) is a measure for the economic activity. It is defined as the value of all goods and services produced less the value of any goods or services used in their creation. For comparison, the European Union (EU-27) average set to equal 100. If the index of a country is higher than 100, this country's level of GDP per head is higher than the EU average and vice versa. The use of the Purchasing Power Standards for the comparison eliminates the differences in price levels between countries allowing meaningful comparisons of GDP between countries.

Data source: Eurostat

GDP growth

Ελλάδα

GDP growth

Gross domestic product (GDP) is a measure of the economic activity, defined as the value of all goods and services produced less the value of any goods or services used in their creation. The calculation of the annual growth rate of GDP volume is intended to allow comparisons of the dynamics of economic development both over time and between economies of different sizes.

Data source: Eurostat

Unemployment rate

Ελλάδα

Unemployment rate

Unemployment rates represent unemployed persons as a percentage of the labour force. The labour force is the total number of people employed and unemployed.

Data source: Eurostat

Labour productivity

Ελλάδα

Unemployment rate

Unemployment rates represent unemployed persons as a percentage of the labour force. The labour force is the total number of people employed and unemployed.

Data source: Eurostat

Public budget balance

Ελλάδα

Public budget balance

Net borrowing (+)/net lending (-) of general government is the difference between the revenue and the expenditure of the general government sector. The general government sector comprises the following subsectors: central government, state government, local government, and social security funds. GDP used as a denominator is the gross domestic product at current market prices.

Data source: Eurostat

Gross public debt

Ελλάδα

Gross public debt

The general government sector comprises the subsectors of central government, state government, local government and social security funds. GDP used as a denominator is the gross domestic product at current market prices. Debt is valued at nominal (face) value, and foreign currency debt is converted into national currency using end-year market exchange rates (though special rules apply to contracts). The national data for the general government sector are consolidated between the sub-sectors. Basic data are expressed in national currency, converted into euro using end-year exchange rates for the euro provided by the European Central Bank.

Data source: Eurostat

Current account balance

Ελλάδα

Current account balance

The balance of payments is composed of the current account and the capital and financial account. The current account is itself subdivided into goods, services, income and current transfers; it registers the value of exports (credits) and imports (debits). The difference between these two values is the "balance" of each Member State's current transactions with all the other countries, and of the EU transactions with the extra EU countries. The difference between these two values is the "balance".

Data source: Eurostat

Inflation rate

Ελλάδα

Inflation rate

Harmonised Indices of Consumer Prices (HICPs) are designed for international comparisons of consumer price inflation. HICP is used for example by the European Central Bank for monitoring of inflation in the Economic and Monetary Union.

Data source: Eurostat