Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στην Ελλάδα

Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα είναι έγγραφα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε κράτος μέλος, όπου αναλύεται η οικονομική κατάσταση του κράτους και παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλές για μέτρα που πρέπει να λάβει μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Οι συστάσεις καλύπτουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο κράτος μέλος σε ευρύ φάσμα τομέων: κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, δημιουργία απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας, προκλήσεις στην εκπαίδευση και την καινοτομία, αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, ανταγωνισμός κ.λπ. Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα που καταρτίζει η Επιτροπή εγκρίνονται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο από τους ηγέτες των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

Επισκόπηση της χώρας

Μετά από αίτημα της Ελλάδας τον Απρίλιο 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν με τις ελληνικές αρχές ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, τον Μάιο 2010. Ένα δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής συμφωνήθηκε με τις ελληνικές αρχές τον Μάρτιο 2012.

Μετά από κάποιες καθυστερήσεις, η Ελλάδα παρουσίασε σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η δημοσιονομική κατάσταση βελτιώθηκε περαιτέρω. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο κλάδος των τραπεζών σταθεροποιήθηκε και ένας δεύτερος κύκλος ανακεφαλαιοποιήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Υλοποιήθηκαν σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στις αγορές προϊόντων και στους περισσότερους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Η Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τα δημόσια οικονομικά της, ώστε να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της. Στον τραπεζικό κλάδο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν πρόκληση για τη χώρα. Η αντιμετώπιση της ανεργίας παραμένει προτεραιότητα, μαζί με την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση των δικτύων κοινωνικής πρόνοιας. Οι εγκριθείσες ή ήδη σε εξέλιξη μεταρρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν όσον αφορά τη διοίκηση εσόδων, το φορολογικό σύστημα, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη δημόσια διοίκηση, το σύστημα υγείας, το συνταξιοδοτικό και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Συνιστάται στην Ελλάδα να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα μέχρι το 2016 το αργότερο. Σύγκριση της Ελλάδας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σε βασικούς τομείς English (en) .

 

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 εν συντομία

Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με τα μέτρα μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα και σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, η Επιτροπή δεν εξέδωσε πρόσθετες συστάσεις για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.