AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Strateegia „Euroopa 2020” Eestis

Majanduse olukord ja väljavaated

Eesti majandus on peamiste kaubanduspartnerite majanduslikust nõrkusest hoolimata olnud märkimisväärselt vastupidav. 2008. ja 2009. aastal toimunud järsu languse järel prognoositakse 2016. aastaks SKP reaalkasvu ning kriisieelse taseme saavutamist. Kriisi algusaastatel töötuse määr Eestis peaaegu neljakordistus, kuid hiljem on see langenud. Prognooside kohaselt see langus jätkub, osalt tingituna tööealise elanikkonna vähenemisest. Eeldatavasti jääb valitsemissektori võlg järgmistel aastatel väikeseks. Samuti on väike eelarve puudujääk ja järgmisteks aastateks prognoositakse, et see suureneb vaid veidi. Inflatsioon on praegu väga madal, kuid aktsiisid ja administratiivselt reguleeritavad hinnad ning tugev palgakasv on seda 2016. aastal tõstmas.

Lugege täielikku Eesti majanduse analüüsi 2015. aasta riigiaruandest pdf - 583 KB [583 KB] English (en)

Võrrelge Eesti tulemusi peamistes valdkondades teiste ELi liikmesriikide omadega. English (en)

 


 

2015. aasta soovituste lühiülevaade

Komisjon on Eestile esitanud kolm riigipõhist soovitust, et aidata parandada asjaomase riigi majandustulemusi. Need hõlmavad järgmisi valdkondi: riigi rahandus; tööturg; haridus, teadus ja innovatsioon.

 


 

Euroopa poolaastaga seotud dokumendid – Eesti