AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Strateegia „Euroopa 2020” Eestis

Majanduse olukord ja väljavaated

 

2015. aastal majanduskasv aeglustus, kuna Eesti majandust nõrgendasid vähene välisnõudlus ja investeeringute vähenemine, samas kui tugev palgakasv toetas eratarbimist. Majanduskasv peaks kasvama 1 %-lt 2015. aastal 2 %-le järgmistel aastatel, kuna välisnõudlus ja investeeringud peaksid järk-järgult taastuma. Samas prognoositakse kodumajapidamiste tarbimise aeglustumist, mis on tingitud aeglasemast palgakasvust, eelkõige seoses palgakasvu pidurdumisega avalikus sektoris. Eelarvepositsioon on jätkuvalt tugev, mida iseloomustab eelarveülejääk ja väike riigivõlg.

 


 In-depth economic review 2016

 

Eestis ei esine makromajanduslikku tasakaalustamatust. Tööjõu ühikukulude kasvuga võib kaasneda konkurentsivõime vähenemine; tootlikkuse suurenemise ja reaalpalkade kasvu aeglustumise taustal peaks tööjõu ühikukulude kasv aga aeglustuma. Eluasemehinnad on jõuliselt kasvanud, kuigi see on kookõlas sissetuleku arenguga, ning eluasemete pakkumine peaks kohanema taastuva nõudlusega. Hindade edasine kasv võib siiski ohustada reaalmajandust ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. Kiiremini on vaja rakendada tootlikkust ja suurema lisandväärtusega eksporti edendavaid poliitikameetmeid; tööjõupakkumist toetavate ja palgasurveid leevendavate meetmete rakendamine on aga alles varases etapis. Rakendatud on mitu makrotasandi usaldatavusmeedet, mille mõju eluasemehindadele ei ole veel hinnatud.

 

Lugege täielikku Eesti majanduse analüüsi 2016. aasta riigiaruandest pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Võrrelge Eesti tulemusi peamistes valdkondades teiste ELi liikmesriikide omadega. English (en)

 


 

2015. aasta soovituste lühiülevaade

Komisjon on Eestile esitanud kolm riigipõhist soovitust, et aidata parandada asjaomase riigi majandustulemusi. Need hõlmavad järgmisi valdkondi: riigi rahandus; tööturg; haridus, teadus ja innovatsioon.

 


 

Euroopa poolaastaga seotud dokumendid – Eesti