AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Euroopa 2020 Eestis

Euroopa Komisjon koostab iga liikmesriigi jaoks riigipõhised soovitused. Nendes dokumentides analüüsitakse asjaomase riigi majanduslikku olukorda ning esitatakse soovitused selle kohta, milliseid meetmeid peaks riik järgmise 18 kuu jooksul võtma. Soovitused on koostatud konkreetselt liikmesriigi probleeme silmas pidades ning need hõlmavad suurt hulka teemasid: riigi rahanduse olukord, pensionisüsteemide reformid, meetmed töökohtade loomiseks ning tööpuuduse vastu võitlemiseks, haridus- ja innovatsioonialased väljakutsed, avaliku halduse tõhusus, konkurentsipoliitika jne. Komisjoni koostatud riigipõhised soovitused võetakse vastu riigijuhtide kõrgeimal tasemel Euroopa Ülemkogus.


Riigi ülevaade

Eesti majanduskasv aeglustus 2013. aastal peamiselt mõne suuree riikliku investeerimisprojekti järkjärgulise lõpulejõudmise ja nõrgema välisnõudluse tõttu. Eesti majandus 2014. ja 2015. aastal eeldatavasti hoogustub, kuna välisnõudlus taastub järk-järgult ning tööpuudus väheneb vaatamata suurenevale geopoliitilisele ebakindlusele.

Eesti on teinud mõningaid edusamme seoses 2013. aasta riigipõhiste soovitustega, vähendades oluliselt noorte ja pikaajalist tööpuudust, käivitades haridusreformi ning investeerides energiatõhususse ja energiaühendustesse. Lisaks on käimas reformid haridus- ja koolitussüsteemide paremaks vastavusseviimiseks tööturu vajadustega. Mõned reformidega seotud jõupingutused ei ole piisavad, eriti need, mille eesmärk on vähendada kvalifitseeritud tööjõu puudust, võidelda sotsiaalse tõrjutusega, suurendada majanduse ressursitõhusust ja kohalike omavalitsuste haldussuutlikkust.

Struktuurne töötus on veel kõrge ning lähitulevikus vähendab konkurentsivõimet oskuste mittevastavus nõudlusele, ebaühtlane regionaalareng ja suhteliselt nõrk innovatsioonisuutlikkus. Vaadake Eesti olukorda peamistes valdkondades võrreldes teiste ELi liikmesriikidega English (en) .


Euroopa Komisjoni 2014. aasta soovitused lühidalt

Komisjon esitas Eestile viis riigipõhist soovitust, et aidata parandada riigi majandustulemusi. Need kuuluvad järgmistesse valdkondadesse: riigi rahandus; tööturg ja sotsiaalne kaasatus; haridus, koolitus, teadusuuringud ja innovatsioon; ressursitõhusus; avaliku halduse tõhusus.


Komisjoni dokumendid